30 variantu stratēģijas, STRATĒĢIJAS DEFINĪCIJA - IEGULDOT -


Autors: vitalijs Arhīvs Pēc sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu izvērtēšanas pilnveidots projekts Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz Pagājušā gada nogalē sešu nedēļu garumā dokumentiem tika rīkota publiskā apspriešana, kuras ietvaros norisinājās četras tematiskās sanāksmes: Uzņēmējdarbība, Vide un Vides pārskata projekts, Pilsētvide un Sabiedrība.

Tāpat dokumenti tika prezentēti 18 iedzīvotāju sanāksmēs Rīgas apkaimēs. Rīgas domes telpās tika izvietota izstāde ar informatīviem stendiem, kā arī sniegtas konsultācijas.

30 variantu stratēģijas kā nopelnīt dolārus internetā

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi. Katrs no priekšlikumiem tika izvērtēts atbilstošajā tematiskajā darba grupā, kā 30 variantu stratēģijas priekšlikumi tika ņemti vērā un iestrādāti dokumentu pilnveidotajās redakcijās, daļēji ņemti vērā ir 56 priekšlikumi, 66 jau bija iekļauti dokumentos, 12 novirzīti vides pārskata sagatavošanai, bet — nav ņemti vērā, jo to būtība neattiecās uz dokumentiem, ir cita plānošanas līmeņa vai perioda jautājums, nav pašvaldības kompetence vai nav pausts konkrēts priekšlikums.

30 variantu stratēģijas kā nopelnīt naudu derībās tiešsaistē

Savukārt mērķu sasniegšanai izstrādātajā attīstības programmā izvirzīti 19 vidēja termiņa rīcības virzieni ar veicamajiem uzdevumiem un sagatavots rīcības plāns, kas ietver pasākumu un aktivitāšu kopumu turpmāko septiņu gadu periodam, kā arī investīciju plāns trīs turpmāko gadu laikā īstenojamajiem projektiem. Rīcības plānā iekļauti vairāk kā pasākumi, bet un investīciju plānā — projektu ieceres, kas gan var katru gadu tikt koriģēti.

Atšķirībā no iepriekšējiem attīstības plānošanas dokumentiem, Rīgas dome ieviesusi jaunu izstrādes metodiku — pirmo reizi stratēģiskās vīzijas attēlotas arī kartēs, kas būs pamatā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma un projektu izstrādei.

30 variantu stratēģijas dinamisks variants ko

Respektējot ekspertu viedokļus un starptautisko pieredzi, no decentralizētas pilsētas modeļa turpmākā Rīgas attīstība plānota, ievērojot kompakto modeli. Pirmo reizi definētas prioritārās teritorijas biznesa un rūpniecības attīstībai. Stratēģija un programma ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

30 variantu stratēģijas bināro opciju darba grafiks

Minēto dokumentu izstrādē Bitcoin prognoze nedela Rīgas domes struktūrvienības un pašvaldības institūcijas, zinātnieki un nozares asociācijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, kā arī sabiedrības aktīvākie pārstāvji.

Sadarbībā ar Rīgai blakus esošo novadu speciālistiem tika diskutēts par Rīgas aglomerācijas infrastruktūras projektiem un transporta risinājumiem.

30 variantu stratēģijas opciju signālu avoti

Galīgais lēmums par stratēģijas un attīstības plāna akceptēšanu vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā 30 variantu stratēģijas pašvaldības iestāde Rīgas pilsētas stratēģiskās attīstības jomā, galvaspilsētas sabalansētas attīstības plānošanas nodrošināšanā un pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšanā.

30 variantu stratēģijas skatīties video, kā nopelnīt naudu internetā