4 nedēļu tirdzniecības likums


4 nedēļu tirdzniecības likums

Tirdzniecība normatīvo dokumentu izlase datubāzē www. Izlasē normatīvie akti sakārtoti šādās nodaļās: — Eiropas Savienības normatīvie dokumenti.

  1. Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā.
  2. Kā ātri pagatavot 1000 dienā un

Regulas par kvalitātes un tirdzniecības standartiem un normām; regulas, kas paredz lauksaimniecības tirgus kopīgas organizācijas izveidošanu; par jauniem pārtikas produktiem. Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums.

4 nedēļu tirdzniecības likums

Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību. Pārtikas aprites uzraudzības likums, Enerģijas dzērienu aprites likums.

4 nedēļu tirdzniecības likums

Noteikumi par higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas apritē, kā arī noteikumi par pārtikas preču marķēšanu. Ķīmisko vielu likums. Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi, par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos. Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Reklāmas likums, Preču un pakalpojumu drošuma likums, Negodīgas komercprakses aizlieguma likums, Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums, likums «Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem».

4 nedēļu tirdzniecības likums

Noteikumi par kārtību, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas; par 4 nedēļu tirdzniecības likums kreditēšanu, par distances līgumiem. Likums «Par atbilstības novērtēšanu», likums «Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm», Patentu likums, Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums.

Noteikumi par preču un iekārtu drošumu. Alkoholisko dzērienu aprites likums, Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums, Biodegvielas likums.

Noteikumi par alkohola, tabakas un degvielas tirdzniecību un licenču izsniegšanas kārtību; akcīzes preču aprites kārtība, kā arī dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs.

Izmēģināt normatīvo dokumentu izlasi darbībā varat  šeit:.

4 nedēļu tirdzniecības likums