Emitenta opcijas raksturlielums


Laidienu arhīvs

Regulu EK Nr. Regulas XX pielikumā norādītās kategorijas nosaka, cik elastīgi informāciju var sniegt pamatprospektā vai galīgajos nosacījumos. Šādu informāciju ieraksta galīgajos nosacījumos. Ja minētie nosacījumi nav piemērojami, emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz atļauju iekļaušanai regulētā tirgū, publicē paziņojumu par izmaiņām.

emitenta opcijas raksturlielums

Saskaņā ar 4. Atbilstoši šā panta 5.

Vērtspapīru notikumi

Pamatprospektu emitenta opcijas raksturlielums, izmantojot kādu no šajā regulā paredzētajiem plāniem un struktūras moduļiem vai to kombināciju atbilstoši XVIII pielikumā norādītajām kombinācijām dažādu veidu vērtspapīriem. Galīgajos nosacījumos norāda, kādu izvēles informāciju piemēro konkrētajai emisijai, atsaucoties uz pamatprospekta attiecīgajām iedaļām vai atkārtoti ierakstot šo informāciju.

emitenta opcijas raksturlielums

Pamatprospektam pievienotajos galīgajos nosacījumos ietver tikai sekojošo: a dažādajos vērtspapīru aprakstu plānos, saskaņā ar kuriem sagatavo pamatprospektu, — informācijas punktus B un C kategorijā, kas iekļauti XX pielikumā. Galīgie nosacījumi negroza un neaizstāj informāciju pamatprospektā.

  • Zaudējis spēku - Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos
  • Finanšu instrumentu tirgus likums
  • Binārs robots viss
  • Vispārējie jautājumi 6.

Kopsavilkumā iekļauj būtiskāko informāciju, kas noteikta XXII pielikumā. Tajā neietver atsauces uz citām prospekta daļām.

emitenta opcijas raksturlielums

Obligāti jāievēro XXII pielikumā norādītā iedaļu un elementu kārtība. Kopsavilkuma sagatavošanā izmanto skaidru formulējumu, sniedzot informāciju viegli uztveramā un saprotamā veidā.

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Pamatprospekta kopsavilkumā var ietvert šādu informāciju: a.