Žetonu uzskaite


žetonu uzskaite

Valmieras 5. Tas ir nozīmīgs notikums visam skolas kolektīvam, bet jo īpaši divpadsmito klašu skolēniem un viņu klašu  audzinātājām. Skolas žetongredzens iezīmē aizvadīto ceļu līdz nu jau pavisam tuvu pienākušajiem eksāmeniem un arī atgādina par nebeidzamo ceļu cauri dzīvei, attīstot sevī vislabāko, kas vidusskolas gados krāts.

žetonu uzskaite

Žetonu vakars, kā ierasts, saistās arī ar absolventu klašu priekšnesumu- teātra izrādi, kas šogad bija ļoti vērienīga gan kuplā dalībnieku skaita 57 lomu tēlotājigan izrādes ilguma ziņā 2 stundas un vēl…. Žetonu uzskaite darbs tika izraudzīts tā, lai tas atspoguļotu gan pašu jauniešu domas, izjūtas, vērtības, gan uzrunātu arī jauniešu vecāku paaudzi.

žetonu uzskaite

Un kaut arī rakstīts pirms vairākiem desmitiem gadubūtiskākais nav mainījies- cilvēcisko attiecību, rīcības, uzvedības modeļi ir ļoti mūsdienīgi. Izrādē nopietnais mijas ar komisko, dramatiskais ar ironisko, ir sevis iepazīšana un sastapšanās ar pirmajām dzīves grūtībām.

Bet pāri  visam — savstarpējo attiecību skaistums, jaunība un mīlestība.

žetonu uzskaite