Finanšu ieguldījumu tirgū. Ko finanšu tirgus kritums nozīmē pensiju ieguldījumiem? - Finance Latvia


Kas ir finanšu instrumentu tirgus?

ārvalstu vietnes ar signāliem binārām opcijām

Dalies: Dalies: Finanšu instrumentu tirgus ir valstiski regulēt mehānisms, kura ietvaros notiek tirdzniecība ar dažādiem finanšu instrumentiem - akcijām, obligācijām, krājobligācijām, vekseļiem, ieguldījumu apliecībām, valūtu un atvasinātajiem finanšu instrumentiem regulētā vidē.

Finanšu instrumentu tirgū ietilpst arī noguldījumi, kredīti, apdrošināšanas līgumi, pensiju fondu apliecības un citi finanšu un kapitāla tirgus piedāvāti pakalpojumi.

kur ir labākas binārās opcijas

Kārtību kādā notiek tirdzniecība ar finanšu tirgus instrumentiem nosaka Finanšu instrumentu tirgus likums kā arī citi normatīvie akti,  t. FKTK noteikumi, Biržas noteikumi u.

kāda ir bināro opciju tirdzniecības tendence

Par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem Latvijā uzskatāmas: kredītiestādes, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakus pakalpojumus, ieguldījumu brokeru sabiedrības, emitenti, ieguldītāji, sabiedrības, kuras saskaņā ar likumu ir tiesīgas pārvaldīt kopējo ieguldījumu uzņēmumus, tirgus organizētāji, Latvijas Centrālais depozitārijs un citas personas, kuras veic finanšu instrumentu tirgus likumā regulētās darbības.