Iespējas un to raksturojums


Bakalaura darba mērķis ir izzināt teorētiskās nostādnes par kultūrvides jautājumiem un empīriski pētīt Kalsnavas pamatskolas kultūrvidi.

iespējas un to raksturojums bināro opciju tirdzniecības centri

Tiek pētīts un analizēts kultūrvides jēdziens un ar to saistītie problēmjautājumi pedagoģijā. Pētnieciskās darbības gaitā tika pētīta konkrētas skolas — Kalsnavas pamatskolas kultūrvide, tās veidojošie un ietekmējošie elementi. Īpaša uzmanība veltīta skolotājam kā skolas kultūrvides veidotājam un attīstītājam.

iespējas un to raksturojums kā jūsu vietne pelna naudu

Pētījumā tiek akcentēta skolas sadarbība ar apkārtesošajām iestādēm un kultūras, vēstures un ievērības cienīgiem objektiem, akcentējot aktīvu skolotāju un skolēnu darbību skolas kultūrvides veidošanā. Ņemot vērā pētnieciskās darbības rezultātus, var secināt, ka skolas kultūrvidē būtiska nozīme ir konkrētās skolas ģeogrāfiskajai un vēsturiskajai vietai.

Navigācijas izvēlne

Tas nozīmē, ka kultūrvide tiek veidota balstoties uz vēsturiskiem notikumiem apkaimē, ievērojamiem cilvēkiem un apskates objektiem un pastāvošajām vērtībām. Atslēgvārdi: skolas kultūrvide, vērtības, skolotājs, sadarbība, mijiedarbība.

iespējas un to raksturojums oranža opcija

The aim of the Diploma Paper is to study theoretical literature on issues regarding cultural environment and carry out an empirical research of the cultural environment in Kalsnava Basic school. The notion of cultural environment iespējas un to raksturojums problems connected with it in pedagogy are studied and analyzed. Taking into consideration the results of the research, it can be stated that the significance of the cultural environment is connected with the particular geographical and historical place the school is located.

Latest developments in Somalia - Security Council