Interneta ieņēmumu pārbaudītas vietnes. Valsts ieņēmumu dienesta tematiskās pārbaudes ABC


Valsts ieņēmumu dienests VID seko jebkuru juridisko un fizisko personu saimnieciskajai un finansiālajai darbībai un nodrošina nodokļu nodevu likumu izpildi.

Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju  -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku vai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem. Lai kļūtu par Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas EMCS lietotāju, jāaizpilda  iesniegums par elektronisko administratīvo dokumentu un citu ziņojumu iesniegšanu EMCS. Lai kļūtu par muitas informācijas sistēmu lietotāju, jāaizpilda iesniegums par VID muitas informācijas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu un papildu vienošanās. Saņemot lietotājvārdu un sākotnējo paroli, Jūs varēsiet uzsākt darbu EDS. Noderīgi padomi VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas EDS lietotājiem Ja atceramies, ka nemaz ne tik sen jebkura dokumenta iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā VID saistījās ar garām rindām un papīru kaudzēm, tad šobrīd VID uzturētajai EDS var pieslēgties ar jebkuru Latvijā atzītu elektroniskās identifikācijas sistēmu, piemēram, ar internetbanku vai drošu elektronisko parakstu.

Lai izpildītu normatīvajos aktos uzliktus uzdevumus un pienākumus, VID īsteno dažādus kontroles pasākumus, sākot no tādiem, kuru norise līdz noteiktajam brīdim nodokļu maksātājam varētu palikt nepamanīta, līdz nopietnām pārbaudēm, kuros nodokļu maksātāja piedalīšanās ir obligāta.

Šoreiz pievērsīsimies tematiskajai pārbaudei TPnoskaidrojot minētā kontroles pasākuma būtību, svarīgus aspektus un sagaidāmos rezultātus. Likums dod kontroles pasākuma definīciju, identificējot tā priekšmetu, bet detalizēti nereglamentē pārbaudes norisi. Savukārt VID ierēdņu rīcības pārbaudes ietvaros ir pamatotas ar viņu vispārīgajām tiesībām un pienākumiem.

Šīs pārbaudes ietvaros kontrolē, kā nodokļu maksātājs ievēro tiesības un kā kārto grāmatvedību, taču tā neskar nodokļa maksājuma apmēra pareizību. Kā izskaidro pats VID, TP veic, lai savlaicīgi atklātu un novērstu pārkāpumus uzņēmējdarbībā un interneta ieņēmumu pārbaudītas vietnes jomā, nodrošinātu preču uzskaites un aprites kārtības, ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas kārtības, grāmatvedības uzskaites kārtības un tirdzniecības noteikumu ievērošanu.

Iemesli, kāpēc dienests var nākt ar pārbaudi ir dažādi.

Valsts ieņēmumu dienests vienkāršo deklarāciju iesniegšanas procesu uzņēmumiem

Ir iespējams, ka datorizēta nodokļu maksātāju risku analīzes sistēma ir nozīmējusi Jūs kā pārbaudāmo subjektu, jo Jūs esat savācis pietiekošu riska punktu skaitu, kuru lielums raksturo  izvairīšanos no nodokļu aprēķināšanas riska pakāpi.

Par iemeslu pārbaudei varētu precīzs opciju indikators dalība kādā darījumu ķēdē: dienests pārbauda visus ķēdē iesaistītos dalībniekus. Ir iespējams, ka tika saņemts kādas iestādes ziņojums vai privātās personas sūdzība.

Par īstiem iemesliem Jūs varēsies tikai nojaust no pārbaudes objekta, inspektoru jautājumiem un citām sīkām detaļām.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

TP no nodokļu maksātāja prasa zināmu savu spēku mobilizāciju un sagatavošanos. Vieglprātīga attieksme novedīs pie nepatīkama rezultāta. Ļoti ieteicams pirms nodokļu inspektoru ierašanās organizēt savu iekšējo auditu saistībā ar pārbaudes priekšmetu. Ja, gatavojoties TP sākumam, nodokļu maksātājs ir konstatējis kādas kļūdas savā saimnieciskajā darbībā vai grāmatvedības dokumentācijā, viņam ir tiesības labot tās, samazinot tādējādi gan pārbaudes robežas, gan iespējamas negatīvas sekas kontroles pasākuma beigās.

Kā tiek pārbaudītas valsts amatpersonu deklarācijas

Tā, kādā lietā, padziļināti izpētot darījumus, par kuriem VID grasījās veikt TP, nodokļu maksātājs ir pieņēmis lēmumu labot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un izņemt no tām dažus darījumus. TP ietvaros nodokļu inspektoriem vairs nebija jautājumu par minētajiem darījumiem, dokumenti par tiem netika pieprasīti.

forts opcijas tickers

Pārkāpumi varētu būt novērsti arī TP ietvaros. Piemēram, citas pārbaudes ietvaros nodokļu inspektori ir konstatējuši, ka attaisnojuma dokumenti nesatur iegrāmatojumu kontējumutomēr pārbaudes gaitā nodokļu maksātājs šo trūkumu ir izlabojies, iesniedzot dokumentāciju par vajadzīgu iegrāmatojumu. Šis fakts interneta ieņēmumu pārbaudītas vietnes tika atzīmēts arī TP aktā.

atslēgvārdi

Pārbaudes norise TP sākums un nodokļa maksātāja informēšana par to ir atkarīga no iemesla, kāpēc dienests ir pieņēmis lēmumu ierosināt TP. Ja dienests vēlas nodokļu maksātāju sastapt nesagatavotu, tad pirmā rīcība pārbaudes ietvaros varētu būt uzņēmuma apsekošana vai interneta ieņēmumu pārbaudītas vietnes.

Citos gadījumos dienests sūta paziņojumu par TP uzsākšanu, kurā informē par pārbaudes datumu un vietu, kā arī to, kādi grāmatvedības dokumenti ir iesniedzami.

Dienests noteikti pabrīdinās arī par atbildību un sekām, kuras iestāsies, lai tiks atteikta sadarbība. Ja pārbaudes sākuma datums nav piemērots vai nav ērts, ir vērts nokopējiet programmu automātiskajiem ieņēmumiem internetā TP pārcelt, norādot objektīvu iemeslu un pamatojot pārcelšanu. Piemēram, kādā lietā TP tika nozīmēta vasaras laikā, kad pārbaudāmā uzņēmuma valdes loceklis un galvenais grāmatvedis atradās atvaļinājumā, līdz ar to dienestam tika lūgts ņemt to vērā, binārās opcijas cc, ka minēto personu klātbūtne pārbaudes laikā ir nepieciešama, un pievienojot dokumentus, kas apstiprināja viņu prombūtni.

Konkrētajā gadījumā TP sākums tika pārcelts uz divām nedēļām.

Saņemiet samaksātu 135 USD par ziņojumu, kuru nosūtāt BEZ MAKSAS! (Kopēt un ielīmēt naudu ti...

Lielākoties TP ir veicama uzņēmuma juridiskajā adresē, jo tas ir uzņēmuma galvenais centrs tā tam vajadzētu būtkur atrodas gan amatpersonas, kuri var sniegt vajadzīgos paskaidrojumu, gan uzņēmuma grāmatvedības dokumenti.

Vienlaikus, ne vienmēr tas ir iespējams. Piemēram, ja grāmatvedību kārto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs, tad pārbaude var notikt arī pie viņa, jo brīva pieeja dokumentācijai ir svarīga.

Savukārt atsevišķos gadījumos nodokļu maksātājam pat nav biroja, jo  saimnieciskās darbības īpatnības dēļ tas nav nepieciešams. Tādā gadījumā ir iespējams sarunāt pārbaudes veikšanu kur citur, piemēram, juridiskās palīdzības sniedzēja ofisā vai VID telpās.

Nodokļu inspektori parasti ir atsaucīgi uz lūgumiem pārcelt pārbaudes vietu, ja ir izskaidrots, kāpēc tā nevar būt uzņēmuma juridiskā adrese.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana – Mana ost-stankoprom.com

Nozīmētajā laikā inspektori ieradīsies sarunātajā vietā vai uzņēmuma pārstāvji ieradīsies VIDlai sāktu pārbaudi. Kā likums jebkurā tikšanās laikā nodokļu inspektori piedāvās veikt sarunas audioierakstu un jautās par piekrišanu tam. Par atteikumu sastāda aktu, kuru paraksta nodokļu maksātājs vai tā pilnvarota persona.

Lielākoties nodokļu maksātāji nepiekrīt audioieraksta veikšanai aiz bailēm nejauši sagādāt pierādījumus pret sevi, ja, piemēram, sniegs neprecīzus vai kļūdainus paskaidrojumus vai sarunās par daudz.

saites, kā pelnīt naudu tiešsaistē

Vienlaikus pēc nodokļu inspektoru teiktā, audioieraksta mērķis ir arī pasargāt pašus inspektorus no nepamatotām sūdzībām par pārkāpumiem vai, nodokļu maksātāju ieskatā, prettiesiskajām rīcībām pārbaudes ietvaros. Audioieraksts tādā gadījumā sniegs patiesu priekšstatu par konkrētas tikšanās norisi.

VID «ganīs» gandrīz visas interneta vietnes

TP sākoties, inspektori izies cauri visiem pieprasītajiem dokumentiem, gādās, kad palūgs iesniegt papildu dokumentus un sniegt paskaidrojumus piemēram, par konkrētā darījuma apstākļiem, darījuma partneriem utt.

Ja nodokļu maksātājs veic darījumu internetā, nodokļu maksātājam jānodrošina piekļuve saglabātajiem datiem. Izlases kārtībā izvēlētos vai visus pieprasītos dokumentus nodokļu inspektori paņems līdzi turpmākai izpētei, tādēļ ir svarīgi sagatavot to kopijas vai parūpēties, lai pārbaudes vietā būtu iespējams nokopēt vajadzīgus materiālus. Ja pārbaude notiek, piemēram, būvniecības objektā vai pakalpojumu sniegšanas vietā, inspektori var doties apgaitā, lai gūtu priekštatu par saimniecisko darbību vai konstatētu kāda pamatlīdzekļa esību piemēram, vienā no tādām pārbaudēm, kas noritēja metāllūžņu pieņemšanas punktā, nodokļu inspektori apgaitā  ir konstatējuši un piefiksējuši tikko iepirkto metāllūžņu savākšanas konteineru, salīdzināja to ar grāmatvedības dokumentāciju un pārliecinājās tādējādi par notikušo darījumu.

Ar saņemto materiālu nodokļu inspektori dosies prom un turpinās dokumentu izpēti VID telpās. Ja nekādi nozīmīgi pārkāpumi netika atklāti, interneta ieņēmumu pārbaudītas vietnes iespējams, ka ar šo TP tiks pabeigta  un likumā noteiktajā laikā nodokļu maksātājs saņems attiecīgo aktu, kurā tiks apkopoti pārbaudes rezultāti. Ja, tomēr, nodokļu inspektori atradīs kādas nesakritības grāmatvedības dokumentācijā, radīsies nepieciešamība saņemt papildu dokumentus vai paskaidrojumus, nodokļu maksātājam tiks darīts zināms, ka TP turpināsies, nosakot datumu, līdz kuram dokumenti vai paskaidrojumi ir sniedzami.

Ja objektīvu iemeslu dēļ apmierināt nodokļu inspektoru lūgumu noteiktajā laikā nebūs iespējams, varētu lūgt pagarināt termiņu dokumentu vai paskaidrojumu sniegšanai. Tā, piemēram, vienā gadījumā nodokļu maksātājam tika lūgts izvērtēt nepieciešamību iesniegt VID uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas par dažiem mēnešiem, uzrādot izdevumus ar konkrētiem darījuma partneriem kā ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.

Teiktais nebūt nenozīmē, ka nodokļu maksātājam ir pienākums rīkoties tā, ka rekomendējis dienests, tomēr turpmāka rīcība un iespējamas sekas noteikti ir izvērtējamas. Nākamajā tikšanās ar inspektoriem ir jābūt gataviem pamatot savu viedokli par sniegto konsultāciju, jo par to noteikti jautās.

Tāpat kā audita laikā, arī TP ietvaros nodokļu maksātāja paskaidrojumi ir svarīgs informācijas avots, jo tieši nodokļu maksātājs ir spējīgs vislabāk izskaidrot gan saimnieciskās darbības īpatnības, gan konkrēto darījumu slēgšanas apstākļus, gan citus būtiskus blakus jautājumus, kas ļaus vispusīgi izvērtēt pārbaudāmo objektu.

Līdz ar to jāpievērš uzmanība paskaidrojumu kvalitātei. Kā jau bija minēts, TP neskar nodokļa maksājuma apmēra pareizību, līdz ar to pēc pārbaudes nodokļu maksātājam netika veikts uzrēķins. Ja TP ietvaros tiks konstatēti maznozīmīgi pārkāpumi, par to tiks norādīts TP aktā, sniedzot rekomendācijas pārkāpumu novēršanai un turpmākai nepieļaušanai.

binārā iespēja, kur nozveja