Investīciju projekti 2022. gads internetā. Šobrīd atvērta pieteikšanās


Ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai un Covid krīzes seku mazināšanai arī nākamgad uzņēmējiem būs pieejamas virkne atbalsta programmas, sekmējot ekonomikas transformāciju, produktivitāti un digitalizāciju, mājokļu pieejamību, nevienlīdzības mazināšanu, t.

kā ļoti ātri pagatavot 1000

Ekonomikas ministrijas kopējais budžets Vienlaikus nākamgad plānots uzsākt Eiropas Atveseļošanās Fonda un ES struktūrfondu jaunā plānošanas perioda atbalsta programmas kopumā vairāk kā 1,6 miljardu EUR apmērā četros investīciju virzienos - uzņēmumu digitalizācijā, ekonomikas transformācijā un produktivitātes veicināšanā, reģionālās nevienlīdzības mazināšanā, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanā un energoefektivitātes paaugstināšanā. Inovācijas fonda ietvaros tiks izveidotas vairākas valsts ilgtermiņa misiju orientētas pētījumu programmas jaunu produktu radīšanai.

Savukārt komersantu attīstībai, konkurētspējai, eksporta apjoma palielināšanai, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, tiks radīta aizdevumu programma lieliem investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi.

  1. Kur nopelnīt ne daudz naudas
  2. Opciju pārvaldības piemēri
  3. Ieguldījums laika pārbaudītās kriptās
  4. Notikumu kalendārs | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Ar mērķi paaugstināt budžeta finansējumu augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, Plānots izveidot valsts ilgtermiņa misiju orientētas pētījumu programmas katrā no Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas stratēģijas RIS3 jomām - zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika un mobilitāte; kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Lai nodrošinātu finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid izraisītās krīzes, šogad izveidotajam finanšu instrumentam - aizdevums investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi paredzēts papildināt esošos 58 miljonus EUR vēl ar 41 miljonu EUR, tādējādi sasniedzot turpat miljonu EUR valsts atbalstu investīcijām.

Aizdevumu programmas mērķis ir sekmēt komersantu attīstību, konkurētspēju, eksporta apjoma palielināšanu, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, kuri ir vērsti uz jaunu ražotņu, iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešanu un veicināt Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un starptautisko konkurētspēju. Aizdevuma mērķis - atbalstīt lielus investīciju projektus, kur projektā paredzēto ieguldījumu apjoms ir vismaz 10 miljoni EUR. Atbalstīto investīciju rezultātā līdz Lai sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem eksporta palielināšanā, Tā kā eksporta attīstību lielā mērā noteiks ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēja, balstīta uz ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovāciju, ir jāsekmē augsto tehnoloģiju preču un zināšanu ietilpīgu pakalpojumu eksporta īpatsvara pieaugums.

Rail Baltica projekta īstenošanai 2022. gadā plānoti 167,7 miljoni eiro

Jāveicina inovācijās balstītu sektoru attīstība un tradicionālo nozaru transformācija uz augstāku pievienoto vērtību preču un pakalpojumu veidošanu. Lai to nodrošinātu, iespēja nopelnīt atsauksmes arī pārstāvniecību darbības virziens, piesaistot stratēģiskos partnerus inovācijās, palīdzot jaunuzņēmumiem piesaistīt investīcijas, kā arī veicinot investīciju projekti 2022.

tikai reālā peļņa internetā

gads internetā starp zinātniskajām institūcijām, tai skaitā ārvalstu. Piešķirot finansējumu 21 pārstāvniecības darbībai, tiks kāpināta LIAA efektivitāte, nodrošinot Latvijas ekonomisko interešu pārstāvību un jaunu tehnoloģiju ietilpīgu projektu identificēšanu un sadarbību uzsākšanai.

Enerģētikas politikas ieviešanai un uzraudzībai, t. Šis atbalsts ir būtisks gan no patērētāju maksātspējas un enerģētiskās nabadzības mazināšanas, gan no uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas, tai skaitā eksporta, palielināšanas perspektīvas.

bināro opciju dīleru reitings

Savukārt 26,6 miljoni EUR tiks izlietoti naftas produktu rezervju uzturēšanai un tūkstoši EUR tiks investēti investīciju projekti 2022. gads internetā politikas īstenošanas monitoringa veikšanā, ziņošanas sistēmas un IKT risinājumu izstrādē.

Atbalsts pašvaldībām augstas gatavības projektu īstenošanai 2021.-2022.gadā

Mājokļu pieejamības atbalsta programmām ir nozīme ģimenes drošības veicināšanai un ģimenes pieauguma plānošanai, programma veicina nekustamā īpašuma tirgus attīstību, palielinot nekustamo īpašumu pārdošanas darījumu skaitu un dzīvojamo māju būvniecību, kā arī programmai ir būtiska ietekme uz hipotekāro kredītu tirgu. Godīgas konkurences nodrošināšanai, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzībā nākamgad tiks investēti 6,7 miljoni EUR.

Tāpat rasta iespēja nākamgad stiprināt Konkurences padomes kapacitāti, piešķirot papildu finansējumu tūkstošus EUR, lai efektīvāk izpildītu konkurences noteikumus un uzraudzītu iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Digging into legumes and the potential of the Legume Innovation Network

Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

Noteikumi nosaka augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu, kas mazina Covid infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu turpmāk — investīciju projektipieteikšanas nosacījumus valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību. Investīciju projektiem pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 59 euro, no tiem