Izvēles stratēģija. Stratēģijas izvēle un tās realizēšana uzņēmumā / ID:


Stratēģiskās izvēles tipoloģija Viņu pētījums apkopoja uz situāciju balstīto teoriju nometnes un universālās teorijas piekritēju pārstāvjus, kas diskutēja par to, kā uzņēmumiem vajadzētu konkurēt konkrētā tirgū.

nopelnīt naudu internetā no 12 gadiem

Uz situāciju balstīto teoriju pārstāvji uzskatīja, ka vispārīgās stratēģijas pēc to būtības bija neskaidras, jo nav divu vienādu stratēģisko vižu. Universālo teoriju piekritēji uzskatīja, ka pastāv vispārīgi likumi, kurus iespējams izmantot neatkarīgi no apstākļiem.

ienesīga stratēģija bināro opciju iq opcijai

Mailss un Snovs uzskatīja, ka jebkurā biznesa vidē pastāv četras fundamentāli stratēģiju veidi, kas ir atbilstoši nozarei vairāk nekā vienā veidā, bet — ne daudzos veidos. Mailss un Snovs savus atklājumus balstīja uz 84 uzņēmumu pētījumu četrās nozarēs: izvēles stratēģija koledžas mācību grāmatu izdošana; 2 elektronika; 3 pārtikas rūpniecība; 4 slimnīcas.

Viņi izpētīja, kā šīs organizācijas laika gaitā pielāgojās izmaiņām to vidē.

Organizācija iztrādā savu stratēģiju, bet vai vienmēr tās izvēle ir pamatota, vai tās izvēlei lietotas labākās metodes, vai rezultāts tiks sasniegts un vai rezultāts ir galvenais darbības novērtējuma kritērijs? Daļēji atbildes uz šiem jautājumiem var dot šis materiāls. Stratēģija ir paplašināts plāns vai vienkāršoti - nākotnes rīcības paņēmienu komplekts.

Viņi definēja stratēģiju kā pastāvīgu lēmumu pieņemšanas veidu un uzskatīja, ka organizācijas uzvedība ir labākais tās stratēģijas noteicējs.

Uzņēmumi ne tikai reaģē uz izmaiņām vidē. Tie arī darbojas, lai ietekmētu un līdzradītu tās, bet to spēju panākt izmaiņas ierobežo šķēršļi, ko rada augstākā vadības līmeņa attieksmes, uzskati un informācijas pieejamība. Vadības izvēle nosaka un spodrina organizācijas struktūru un procesus.

  1. Darba fragmentsAizvērt Galvenie stratēģiju novērtēšanas kritēriji ir piemērotība, ticamība un pieņemamība.
  2. Stratēģijas izvēle un tās realizēšana uzņēmumā / ID:
  3. Nav naudas kā nopelnīt

Attīstīta stratēģijas—struktūras konfigurācija ierobežo organizācijas spēju izveidot aktivitātes ārpus ierastās darbības loka. Ārpusrutīnas aktivitāšu izvēršanas izmaksas ir pārāk augstas, lai tās uzturētu ilgāku laika periodu. Mailsa un Snova stratēģiskās izvēles tipoloģijas pamatmodelis ir pielāgošanās cikls, un tas nosaka dinamisko procesu, ar kura palīdzību organizācijas pakāpeniski pielāgo iekšējās savstarpējās atkarības vides iespējamībām un riskiem. Viņi noteica trīs galvenās problēmas, kuras organizācijām ir jārisina, lai efektīvi pozicionētos: 1 Uzņēmējdarbības problēma Augstākā līmeņa vadībai ir jāizvēlas joma, kurā uzņēmums konkurēs, un jāveltī atbilstoši resursi noteiktajām produkta un tirgus kombinācijām.

Trīs vispārējas stratēģijas

Ražošanas sistēma ir jākontrolē, un tai ir nepieciešama atbilstošas informācijas un komunikācijas plūsmas izveide. Pakāpeniski virzoties cauri uzņēmējdarbības, tehnoloģijas un administratīvajai fāzei, bieži notiek pielāgošanās, bet tā var sākties jebkuras šīs fāzes laikā.

kā pārbaudīt identitāti vietējos

Cieši saistītas ir trīs pielāgošanās problēmas, bet divi citi faktori veido trešo faktoru. Vienas nozares ietvaros organizācijas iespējams kategorizēt atbilstoši ierobežotam organizācijas formu skaitam, un katrai no tām ir savs specifisks pielāgošanās veids: AIZSARGI Organizācijas, kam ir šaurs produktu-tirgu fokuss, tādējādi nodrošinot stabilu tirgus nišu.

Galvenais uzņēmējdarbības uzdevums ir agresīvi aizstāvēt organizācijas veiksmīgo pozīciju izvēles stratēģija nišā.

Izvēlieties stratēģiju, kas atbilst jūsu galvenajam uzņēmējdarbības mērķim

To galvenais tehnoloģiju izaicinājums ir sasniegt tehnoloģisku efektivitāti. Plānošana ir centralizēta un balstās uz klasisko plāna, darbības un novērtēšanas gaitu.

Galvenais risks ir tehnoloģiju novecošana. Tās darbojas plašā un pastāvīgā attīstības stadijā. To galvenie izvēles stratēģija ir saglabāt elastību tehnoloģijas un administratīvajā aspektā.

konstruktora binārās opcijas

Tehnoloģijas ir mazāk formalizētas un biežāk ir tikai organizācijas personāla prātā. Plānošana balstās uz pielāgošanos soli pa solim, balstoties uz eksperimentos iegūto atgriezenisko saiti.

Mērķa seansu daļa Piezīme Šeit nav norādīta uzlabotā MPK cenu noteikšana, taču varat to izmantot, ja jūs kāda noteikta iemesla dēļ vēlaties cenas iestatīt manuāli, tomēr vēlaties kaut kādā mērā lietot arī cenu noteikšanu izsolei. Kaut gan šī stratēģija atšķirībā no dažām citām stratēģijām nepiedāvā visas automātiskās cenu noteikšanas iespējas, tā var darboties ar manuāli iestatītām cenām. Reklāmguvumi viedā cenu noteikšana Šī stratēģija ir jums piemērota, ja uzskaitāt darbības pēc klikšķa un uzskatāt visus šos reklāmguvumus par vienlīdz vērtīgiem. Jums jāiestata mērķa MPI kampaņai vai kampaņu grupai.

Galvenais risks ir paplašināties pārāk daudzos produktos un tirgos. Šo organizāciju mērķis ir samazināt risku un palielināt peļņas iespēju.

Panākumu gūšana, izmantojot viedo cenu noteikšanu: Google paraugprakse

Mārketinga pārvalde tiek uzskatīta par izšķirošāko struktūrvienību, kas līdzsvaro esošo un jauno. Reaģējošām organizācijām nav izteiktas stratēģijas; tās vietā šīs organizācijas reaģē uz dažādiem atsevišķiem notikumiem. Struktūras—procesa konfigurācija nav saskaņota ar vēlamo stratēģiju un rada organizācijas nestabilitāti, kas laika gaitā var veicināt sabrukumu.

PLUSI: Būtiskākā klasifikācijas shēmas priekšrocība ir — sniegt pārskatu, uzskaitot atbilstošos faktorus.

Stratēģijas izvēle un tās realizēšana uzņēmumā

Mailsa un Snova diagnostikas instruments novērtē attiecības starp organizācijām un to vidēm, savienojot vidi ar organizācijas stratēģiju, tās struktūru un veikumu. Tas atklāja spriedzi, ko izjuta daudzas organizācijas, mēģinot līdzsvarot statisku efektivitāti un dinamisku efektīvumu.

To shēma ir vispārīga, un to iespējams izmantot dažādās nozarēs.

kuras vietnes pelna naudu

Lai gan sākotnēji izmantotā grupa bija neliela, empīriskie pētījumi veicināja tipoloģijas korektumu. Tāpat kā citos nejaušību pētījumos, arī Mailss un Snovs parādīja: jo lielāka ir turbulence konkrētajā vidē, jo brīvāk organizētai ir jābūt organizācijai.

troksnis tirdzniecībā

Stratēģiskās izvēles tipoloģija uzsvēra organizācijas aspektu līdzsvarošanas nozīmi un pastāvīgas konfigurācijas saglabāšanu laika gaitā. Izteikti veiksmīgi uzņēmumi pastāvīgi veido spēcīgāku atbilstību starp stratēģijām, procesiem un struktūrām un mēģina izprast šo elementu saistību mehānismu.

Stratēģiskās skaidrības radīšana dod iespēju samazināt koordinācijas izmaksas; ciešāka atgriezeniskā saite veicina ātrāku stratēģisko pielāgošanos. Citas plaši pazīstamas stratēģiskās pozicionēšanās struktūras, piemēram, Portera vispārīgās stratēģijas un Treisija un Vīrsemas trīs stratēģiskie veidi, šo izpratni izmantoja vēlāk.

Stratēģiskās izvēles tipoloģija

Mailsa un Snova izveidotā struktūra uzsvēra to ievērojamo ietekmi pielāgošanās procesu laikā, kāda raksturīga augstākajam vadības līmenim. Augstākais vadības līmenis vada izmaiņas. Tajā pašā opcijas bināro stratēģiju pārskati viņi ierobežo stratēģisko iespēju spektru, ņemot vērā savas personiskās priekšrocības un citus kognitīvos ierobežojumus. Citiem vārdiem sakot, vadības izvēlei ir liela nozīme.

Stratēģiju novērtēšana un to izvēle

Mailsa un Snova analizētājas organizācijas ir aizsargājošo un izlūkojošo organizāciju kombinācija. Šis secinājums nozīmē, ka organizācijas var izvēlēties tikai vienu no divām iespējām.

Darba fragmentsAizvērt Konkurence mūsdienās vairs nepastāv tikai kādās nozares ietvaros vai nacionālā līmenī — vienas valsts robažās. Konkurence šobrīd jāizprot daudz plašākā mērogā kā starptautiskā jeb globālā konkurence.

Mincbergs vēlāk noteica sešas organizācijas izvēles stratēģija. Lielākajai daļai organizāciju ir vairākas produktu līnijas, un tās kalpo patērētājiem vairāk nekā vienā tirgus segmentā. Šo reālas iespējas un stratēģija nevar izmantot konglomerātiem, kas iesniedzas daudzās nozarēs.

Cenu noteikšanas stratēģijas izvēle atkarībā no mērķiem

Tā ir vērsta uz veidiem, kā organizācija var vislabāk pozicionēties konkrētā nozarē. Tipoloģija neietvēra tīklojumus kā strukturālu iespēju. Mailss un Snovs vēlāk izlaboja šo nolaidību, aprakstot ne tikai uzņēmumam specifiskas iespējas, bet arī organizācijas tīklojuma partneru iespējas.

Līdz šim viņi kā jaunas koncepcijas iekļāva sadarbības iespējas, deleģēšanu un koordināciju.