Jauna veida ienākumi tīklā


Mēģinot aptvert, kādas izmaiņas ir skārušas ierastās izdevumu kategorijas, var secināt, ka būtībā ar saimniecisko darbību saistīto un nesaistīto izdevumu kategorijas tikai daļēji piedzīvojušas izmaiņas. Izdevumi, kas ir saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību nav apliekami ar UIN jeb nav uzskatāmi par nosacīti sadalīto peļņu jaunā UIN likuma ietvaros.

Savukārt, par izdevumiem, kas nav saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību, ir jāmaksā UIN. Tāpat pēc būtības jauna veida ienākumi tīklā piesaistes izdevumu kategorijas ir palikušas nemainīgas, proti, šie izdevumi UIN mērķiem ir iedalāmi trīs kategorijās: Tomēr UIN regulējumā klientu piesaistīšanas izmaksām ir arī izmainīti zināmi aspekti, kas var būtiski mainīt ierasto izdevumu klasificēšanu kā ar saimniecisko darbību saistītus izdevumus.

Tādēļ šajā rakstā norādīsim uz jaunā UIN regulējuma izmaiņām, kas ietekmēs līdzšinējo nodokļu piemērošanas kārtību klientu piesaistes izdevumiem.

kā ebreji pelnīja naudu

Reklāmas izdevumi UIN likums neparedz reklāmas definīciju un kritērijus, taču tā atrodama Reklāmas likumā un ietver šādu skaidrojumu: Reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem[1]. Tāpat kā līdz šim reklāmas izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību un tie nekvalificējas kā nosacītā peļņas sadale.

Papildus jaunais UIN likums arī paredz, ka izdevumi par sava zīmola izveidi un izvietošanu ir uzskatāmi par ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem un par tiem nav jāmaksā UIN. Tātad turpmāk būs mazāk neskaidrību par to, vai zīmola attīstīšanas izdevumi uzskatāmi par reklāmu vai reprezentāciju.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Ne viss šajā regulējumā ir palicis pa vecam. Tādēļ tālāk tabulā esam apkopojuši atšķirības starp iepriekšējo un šī brīža regulējumu attiecībā uz limitiem, kuru ietvaros reklāmas priekšmeti un balvas kvalificējas kā reklāmas izdevums, proti, saistīti ar saimniecisko darbību.

monero uz bitcoin likmi

Ja noteiktais limits ir pārsniegts, tad pārsniegums ir ar saimniecisko darbību nesaistīts izdevums. Tātad sākot no šī gada ir rūpīgi jāseko to balvu vērtībai, kas tiek piešķirta gan paša uzņēmuma, gan citu uzņēmumu rīkotos konkursos. Ja balva ir vērtīgāka nekā EUR 20 un to iespējams personificēt, tad tā ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli turpmāk — IIN un šajā gadījumā neveidojas ar UIN apliekamais objekts, bet, ja nav iespējams personificēt — tas ir ar saimniecisko darbību nesaistīts izdevums un ir piemērojams UIN.

Turklāt regulējums attiecībā uz  izdevumu personificēšanu ir būtiski mainījies, tādēļ tam veltīsim atsevišķu sadaļu. Reprezentācijas izdevumi No Savukārt reprezentācijas izdevumu definīcija salīdzinājumā ar iepriekšējo UIN regulējumu pēc būtības nav mainījusies.

Tālāk tabulā esam apkopojuši atšķirības starp iepriekšējo un šī brīža regulējumu attiecībā uz izdevumiem, kas kvalificējas kā reprezentācijas izdevumi: Vēršam uzmanību, ka iepriekšējā UIN regulējumā otrā un trešā izdevumu grupa kalpoja kā augstāk minētās pirmās grupas paskaidrojums.

Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID

Šobrīd tie ir izdalīti kā atsevišķi punkti un pirmais punkts nav skaidrots ne likumā, ne MK noteikumos Nr. Tātad pastāv iespēja, ka to izdevumu loks, ko drīkst klasificēt kā reprezentācijas izdevumus, šādā veidā ir paplašināts.

Savukārt attiecībā uz mazvērtīgiem reprezentācijas priekšmetiem ir jāseko līdzi to vērtībai tāpat kā balvām konkursos.

purnova opciju kurss

Proti, ja priekšmets ar uzņēmuma zīmolu! Ja pārsniedz EUR 20, tad tas nav mazvērtīgs priekšmets. Attiecīgi pastāv divas iespējas: Sīkāk par izdevumu personificēšanu rakstīsim tālāk.

interneta ienākumi bez mitruma

Vēl jāņem vērā, ka Pievienotās vērtības nodokļa PVN likumā nav sniegta atsevišķa mazvērtīga reprezentācijas priekšmeta definīcija, līdz ar to, mūsuprāt, būtu jāvadās pēc jaunajiem UIN normatīvajiem aktiem. PVN piemērošana reprezentācijas izdevumiem nav mainījusies.

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi Klientu piesaistes izdevumu ietvaros kā ar saimniecisko darbību nesaistīti būtu tādi izdevumi, kas nekvalificējas kā reklāmas vai reprezentācijas izdevumi, kā arī šādu izdevumu pārsniegums, ja tāds ir noteikts, piemēram, attiecībā uz mazvērtīgiem priekšmetiem. Savukārt, saskaņā ar UIN likuma 4. Situācijās, kad reklāmas vai reprezentācijas priekšmets pārsniedz noteikto limitu un par to ir maksāts IIN, tad šādi izdevumi nav uzskatāmi kā nesaistīti ar saimniecisko darbību.

Izdevumu personificēšana Iepriekš esam minējuši gan reklāmas, gan reprezentācijas izdevumu kontekstā, ka uzņēmumam var rasties nepieciešamība maksāt IIN par balvu vai reprezentatīvu priekšmetu, kas tiek piešķirts fiziskai personai, t.

bināro iespēju konsultants to dara pats

Tātad iepriekš likumdevējs paredzēja nomaksāt IIN no labuma un tad attiecīgi izvērtēt arī UIN piemērošanu, ja praktiski ir iespējams identificēt balvas vai reprezentatīvā priekšmeta saņēmēju. Taču šī brīža formulējums rada neskaidrību, vai likumdevējs ir iecerējis dot uzņēmumiem izvēles iespējas — maksāt IIN vai UIN jauna veida ienākumi tīklā pat ja praktiski ir iespējams identificēt saņēmēju.

Zemāk piedāvājam apkopojošu tabulu par IIN un UIN piemērošanu pēc šī brīža spēkā esošā regulējuma un augstāk minēto interpretāciju. Turklāt pastāv daudz situāciju, kurās teorētiski balvas saņēmēju būtu iespējams identificēt. Taču praktiski uzņēmuma rīcībā nav klienta personas kods, kas savukārt ierobežo iespējas veikt IIN ziņošanu un samaksu.

VID: Muitnieces 2 miljonu eiro ieguldījumi ir tikai «uz papīra», nelikumību nav

Tāpēc redzam likumiskus un praktiskus šķēršļus visas nepieciešamās jauna veida ienākumi tīklā iegūšanā IIN nomaksai jo īpaši saistībā ar GDPR datu aizsardzības regulu [3].

Tādēļ iespēja izvēlēties maksāt UIN arī par izdevumiem, kurus teorētiski būtu iespējams personificēt, atvieglotu nodokļu piemērošanu uzņēmumiem. Tomēr, mūsuprāt, pirms šādas pieejas piemērošanas tā būtu jāsaskaņo ar likumdevēju. Piemēri Tālāk piedāvājam iepazīties ar taisnīga opciju cena klientu piesaistes izdevumu piemēriem un nodokļu piemērošanu.

Proti, ja, piemēram, izdevumi Ziemassvētku balles rīkošanai un ikdienas viesmīlības izdevumi klientu uzņemšanai sasniedz minēto limitu, tad attiecīgā gada ietvaros nav vērts veikt analīzi, vai pārējie izdevumi ir vai nav reprezentācijas izdevumi, jo UIN mērķiem tie tik un tā būtu ar saimniecisko darbību nesaistīti. Atsauces [1] Reklāmas likuma 1.

prop tirdzniecība Krievijā