Kā apiet verifikāciju vietējos


Daži zādzības un vandālisma piemēri, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai, ir šādi: atstātas skaidras naudas piesavināšanās; tīša un nepamatota bojājumu radīšana īpašumam; kurjers nepiegādā visas iepakotās kastes.

Ja šīs politikas tiks pārkāptas, pakalpojumu sniedzēji par to tiks informēti e-pasta ziņojumā. Mēs īstenojam pilnīgas neiecietības politiku attiecībā uz zādzību vai vandālismu. Pakalpojumu sniedzēju reklāmas var tikt neatgriezeniski noņemtas.

kā apiet verifikāciju vietējos

Surogātpasts, pikšķerēšana un krāpniecība Pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu sūtīt nevēlamu reklāmas vai komerciāla rakstura saturu, mēģināt novirzīt datplūsmu uz citām vietnēm vai maldināt lietotājus, lai iegūtu viņu naudu vai personas informāciju. Jūs nedrīkstat veikt krāpšanu ar kredītkartēm, rezervācijām vai atmazgāt naudu.

Aizliegts izplatīt nepatiesu informāciju par kādu citu pakalpojumu sniedzēju. Uzziniet vairāk.

kā apiet verifikāciju vietējos

Daži kā apiet verifikāciju vietējos, pikšķerēšanas un kā apiet verifikāciju vietējos piemēri, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai, ir šādi: klienta informācijas pārdošana trešajām pusēm; nevēlamu reklāmas e-pasta ziņojumu sūtīšana; nepatiesi apgalvojumi par to, ka cits pakalpojumu sniedzējs pārkāpj politikas; citas personas profesionālās vai uzņēmējdarbības licences izmantošana.

Atkarībā no pārkāpuma biežuma un smaguma pakāpes pakalpojumu sniedzēji var saņemt brīdinājumu, var tikt īslaicīgi apturēta viņu kontu darbība vai arī viņu reklāmas var tikt neatgriezeniski noņemtas.

Taisnīgums Diskriminējoša rīcība vai naidīgs saturs Pret visiem cilvēkiem ir jāizturas vienlīdz cieņpilni.

kā apiet verifikāciju vietējos

Jūs nedrīkstat izrādīt diskriminējošu rīcību, aizvainot citus vai iesaistīties naida runā pret kādu, pamatojoties uz rasi, ādas krāsu, etnisko piederību, nacionālo izcelsmi, priekštečiem, pilsonības statusu, reliģiju, vecumu, dzimumu, seksuālo orientāciju, dzimumu, dzimuma identitāti, dzimuma izpausmēm, grūtniecību, ģimenes stāvokli, fizisku vai garīgu invaliditāti, veselības stāvokli, vai jebkuru citu iezīmi, kas saistīta ar sistēmisku diskrimināciju vai sociālo atstumšanu.

Daži diskriminējošas rīcības vai naidīga satura piemēri, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai, ir šādi: atteikšanās apkalpot kādu personu, pamatojoties uz personas rasi; citādāku pakalpojumu sniegšanas noteikumu un nosacījumu piemērošana personas identitātes dēļ; prioritāra pakalpojuma sniegšana kādai personai vai pretēji — negatīva izteikšanās par pakalpojuma sniegšanu kādam, pamatojoties uz personas identitāti.

Autentiskums Maldināšana un uzdošanās par citu personu Ieteicams precīzi atspoguļot sevi un savu uzņēmumu. Nemaldiniet un nemulsiniet citus. Tostarp nesniedziet maldinošu informāciju par kontiem vai to īpašumtiesībām, kvalifikāciju, licencēm, apdrošināšanu, darba pieredzi, apkalpošanas apgabaliem, darba vertikāliem, cenām vai jebkuru citu jūsu personas vai jūsu uzņēmuma aspektu.

Kā šīs politikas ietekmēs jūs Licences ierobežojumi Ja jūsu uzņēmuma licence attiecas uz kādu konkrētu ģeogrāfisku apgabalu, nereklamējiet savu uzņēmumu kā pakalpojumu sniedzēju ārpus šī apgabala. Piekrītiet tikai tāda veida darbam, kuru esat licencēts veikt un varēsiet pilnībā pabeigt. Neizmantojiet tādas personas licenci, kura nedarbojas jūsu uzņēmumā. Apkalpošanas apgabali Platformas Vietējie pakalpojumi mērķis ir savienot klientus ar vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Turklāt, mēģinot atlasīt nesaprātīgi lielus apkalpošanas apgabalus vienai vai dažām uzņēmuma atrašanās vietām, var tikt ierosināta pārskatīšana attiecībā uz mūsu maldināšanas politiku. Profila saturs Visam jūsu kontā publicētajam saturam ir precīzi jāatspoguļo jūsu uzņēmuma atrašanās vieta, aprīkojums, transportlīdzekļi un darbinieki.

Ja sniedzat pakalpojumus, jūsu klienti nav Google klienti. GMU atsauksmju saistīšana ar vairākiem kontiem ir aizliegta. Piemēri Daži maldināšanas un uzdošanās par citu personu piemēri, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai, ir šādi: uzdošanās par citu personu vai uzņēmumu; pakalpojumu sniedzējs uzdodas par patērētāju un izsaka sūdzību par kādu citu uzņēmumu; citas personas profesionālās vai uzņēmējdarbības licences izmantošana; klientu apkalpošana ārpus uzņēmuma licences apgabala; mērķauditorijas atlase apgabalos, kuros jūs nevarat pienācīgi sniegt pakalpojumu vai kas neatrodas jūsu atrašanās vietas apkārtnē; apgalvošana, ka strādājat uzņēmumā, kurā patiesībā neesat nodarbināts; noliegšana, ka kāds kā apiet verifikāciju vietējos strādā jūsu uzņēmumā, kad klients zvana, lai izteiktu sūdzību; apgalvošana, ka varat nodrošināt pakalpojumus, kuru izpildei neesat kvalificēts vai licencēts; prasība klientam norēķināties ar uzņēmumu, kuru klients nav nolīdzis pakalpojuma sniegšanai.

kā apiet verifikāciju vietējos

Klientu atsauksmes Jūs nedrīkstat rakstīt atsauksmi par savu uzņēmumu vai konkurentiem un pieprasīt draugiem vai radiniekiem rakstīt atsauksmes, ja viņi nav nolīguši jūs pakalpojuma sniegšanai. Klienti nedrīkst saņemt kompensāciju vai atlaides apmaiņā pret pozitīvu atsauksmi.

Pakalpojumu sniedzēji nedrīkst lūgt klientiem mainīt vai noņemt atsauksmes vai izteikt draudus klientam, kurš ievadījis negatīvu atsauksmi. Jebkāda ar klientu atsauksmēm saistīta rīcība, kuras dēļ patērētājiem var tikt sniegta maldinoša informācija, ir stingri aizliegta. Kā apiet verifikāciju vietējos šīs politikas ietekmēs jūs Klientu atsauksmes ir visvērtīgākās tad, ja tās ir patiesas un objektīvas.

Jūs nedrīkstat mainīt, pārveidot vai citādi censties ietekmēt klientu atsauksmes, kas sniegtas par jūsu vai jūsu konkurentu piedāvātajiem pakalpojumiem. Jūs varat aicināt lietotāju iesniegt atsauksmi Google tīklā, bet tikai tādā gadījumā, ja lietotājs ir rezervējis pakalpojumu Google platformā vai tieši no jums piemēram, ja viņš jūs ir atradis pēc mutiska ieteikuma vai vispārīgas meklēšanas tīmeklī.

Jūs nedrīkstat aicināt lietotāju iesniegt atsauksmi Google tīklā, ja viņš ir rezervējis pakalpojumu citā platformā. Turklāt drīkstat lūgt klientam uzrakstīt tikai vienu atsauksmi par paveikto darbu.

Pakalpojumu sniedzēji var apstrīdēt atsauksmi, aizpildot vietējo pakalpojumu fotoattēlu un atsauksmju atbalsta veidlapu. Kontu politikas Līguma slēgšana ar apakšuzņēmēju un potenciālo pirkumu pārdošana Klienti sagaida, ka viņus savienos ar pakalpojumu sniedzējiem, kuru atbilstība vietējo pakalpojumu kvalitātes standartiem ir rūpīgi pārbaudīta.

Tāpēc uzņēmumiem, kas pievienojas mūsu platformai, ir patiesi jāatspoguļo to savu darbinieku kvalifikācija un identitāte, kuri tieši strādā ar klientiem. Turklāt katram uzņēmumam ir jāapliecina, ka visiem darbiniekiem ir atbilstošas licences.

kā apiet verifikāciju vietējos

Tāpēc jūs nedrīkstat pārdot potenciālos pirkumus, kā apiet verifikāciju vietējos saņemat, izmantojot vietējo pakalpojumu reklāmas. Ja noslēdzat apakšlīgumu ar kādu citu pakalpojumu sniedzēju, jūsu reklāma var tikt neatgriezeniski noņemta.

Kā šīs politikas ietekmēs jūs Piemērs par līguma slēgšanu ar apakšuzņēmēju un potenciālo pirkumu pārdošanu, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai: potenciāla pirkuma nodošana vai pārdošana citam uzņēmumam vai kādam, kas nav pārbaudīts un pagātnes informācijas pārbaudi izturējis jūsu uzņēmuma darbinieks.

Apkalpošanas apgabali Lai nodrošinātu godīgu uzņēmējdarbības konkurenci, ja jums ir vairāki konti, vienlaikus vienu pasta indeksu var izmantot tikai vienam kontam un darba veidam. Norādiet tikai tos apkalpošanas apgabalus, kuros pašlaik drīkstat darboties.

Ja jums ir profesionāla licence, kas attiecas uz konkrētu ģeogrāfisku reģionu, jūs varat sniegt pakalpojumus tikai šajā apgabalā. Daži apkalpošanas apgabalu pārkāpumu piemēri, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai, ir šādi: viena kāpēc diagrammas nesaskaņojas ar binārajām opcijām tā paša pasta indeksa izmantošana diviem vai vairākiem viena un tā paša darba veida kontiem; apkalpošanas apgabala uzrādīšana ārpus apgabala, ko var apkalpot pārbaudītie un pagātnes informācijas pārbaudi izturējušie speciālisti, kurus algo jūsu uzņēmums.

Atkarībā no pārkāpuma biežuma un smaguma pakāpes pakalpojumu sniedzēji var saņemt brīdinājumu, var tikt laikus apturēta viņu kontu darbība vai arī viņu reklāmas var tikt neatgriezeniski noņemtas.

Dublēti konti Dublēti konti varētu ļaut pakalpojumu sniedzējiem negodīgi ietekmēt mūsu reklāmu rādīšanas sistēmu. Dublētu kontu, kas var tikt deaktivizēti, piemēri ir šādi: diviem kontiem ir norādīti vienādi darba veidi un apkalpošanas apgabali; vairāk nekā viens konts ir reģistrēts vienā uzņēmuma atrašanās vietā.

Konta atspējošanas gadījumā pakalpojumu sniedzējs saņems e-pasta ziņojumu ar informāciju. Lai atkārtoti iespējotu kontu, varat sazināties ar mums, lai atkārtoti aktivizētu kontu.

Apiešana un sistēmas traucējumi Neveiciet darbības, kuru mērķis ir apiet mūsu politikas vai ignorēt ierobežojumus, kas piemēroti jūsu kontam. Tas ietver vairāku kontu izveidošanu vai izmantošanu, kā arī citas metodes, kas paredzētas aizliegtu darbību veikšanai.

Nemēģiniet piesaistīt datplūsmu citām vietnēm vai novirzīt potenciālos klientus uz citu tālruņa numuru, lai izvairītos maksāt par potenciālo pirkumu. Daži apiešanas piemēri, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai, ir šādi: tīmekļa vietnes nosaukuma norādīšana par uzņēmuma nosaukumu; fotoattēlu, kuros ir norādīts jūsu tālruņa numurs vai vietnes adrese, publicēšana; mēģinājums izveidot jaunu kontu pēc tam, kad konta darbība ir apturēta vai tas ir neatgriezeniski noņemts.

Reklāmu saturs Lai palielinātu iespējas pārdot pakalpojumu, varat droši iekļaut attēlus, kas apliecina labi paveikto darbu. Fotoattēliem ir jābūt augstas kvalitātes, oriģināliem un jāatbilst jūsu darbam, tie nedrīkst būt kopēti vai zagti.

kā apiet verifikāciju vietējos

Ievērojiet autortiesību likumus un augšupielādējiet tikai tādu saturu, ko esat pilnvarots izmantot. Seksuāla rakstura saturs ir aizliegts. Profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem var tikt piemērotas papildu politikas par kā apiet verifikāciju vietējos iesniegšanu.

Plašāku informāciju varat skatīt šeit. Statusus varat skatīt sava konta profilā. Daži profila satura piemēri, kā rezultātā uzņēmums var tikt atzīts par nepiemērotu programmai, ir šādi: tīmekļa vietnes nosaukuma norādīšana par uzņēmuma nosaukumu; tālruņa numura norādīšana uzņēmuma fotoattēlā.

Aizliegtas metodes Jums vai citiem, kas darbojas jūsu vārdā, ir aizliegts veikt tālāk norādītās darbības. Google zīmola un preču zīmju neautorizēta lietošana Jūs nedrīkstat bez atļaujas izmantot Google logotipu, emblēmu Google garantija vai citus zīmolu elementus.

Platformas “Vietējie pakalpojumi” politikas

Ja vēlaties savā tīmekļa vietnē vai citos publiskajos materiālos izmantot jebkādas Google zīmolu iezīmes, iepazīstieties ar Google zīmolu izmantošanas vadlīnijām. Papildu politikas, kas ir piemērojamas, pamatojoties uz līguma noteikumiem ar Google Ja jūs vai kā apiet verifikāciju vietējos uzņēmums ir piekritis līguma noteikumiem ar Google, piemēram, ja esat piekritis Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, platformas Vietējie pakalpojumi papildu noteikumiem pakalpojumu sniedzējiem vai platformas Vietējie pakalpojumi noteikumiem pakalpojumu sniedzējiem pakalpojumā Asistents skatiet tālāk redzamo tabulujums ir jāizpilda arī tālāk norādītās minimālās prasības pakalpojumu sniedzējiem.

Minimālās prasības pakalpojumu sniedzējiem pagātnes informācijas pārbaudes Uzņēmumu pārbaudes, licenču verifikācija un apdrošināšanas verifikācija Lai rādītu reklāmas platformā Vietējie pakalpojumi, jums ir jānodrošina atbilstība minimālajām prasībām pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar uzņēmuma pārbaudi Eiropā un konkrētās ASV vertikālēslicenču verifikāciju un apdrošināšanas verifikāciju.

Lai jūsu uzņēmums būtu pilnvarots rādīt vietējo pakalpojumu reklāmas, jūsu uzņēmumam ir jāveic Google reģionam raksturīgais uzņēmumu verifikācijas process Eiropā un konkrētās ASV vertikālēs. Jums ir jāapliecina, ka arī visiem jūsu darbiniekiem ir visas nepieciešamās licences. Jūs nevarēsiet rādīt vietējo pakalpojumu reklāmas, kamēr šis verifikācijas process nebūs pabeigts. Lai uzzinātu vairāk par vietējo pakalpojumu reklāmu minimālajām prasībām pakalpojumu sniedzējiem, skatiet rakstu Kā pakalpojumu sniedzēji kvalificējas reklāmu rādīšanai platformā Vietējie pakalpojumi.

Pagātnes informācijas pārbaudes — tikai ASV un Kanādā ASV un Kanādā jums ir jānodrošina atbilstība Google minimālajām prasībām pakalpojumu sniedzējiem, kas saistītas ar pagātnes informācijas pārbaudēm. Lai varētu kļūt par platformas Vietējie pakalpojumi dalībnieku, jums un visiem jūsu darba ņēmējiem, darbuzņēmējiem ieskaitot apakšuzņēmējus un citiem darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus klientu mājās, darba vietās vai jebkurā citā īpašumā, ir jāiztur trešās puses veiktās pagātnes informācijas pārbaudes.

Jūsu uzņēmumam vienmēr ir jāatbilst tālāk norādītajiem pagātnes informācijas pārbaudes izturēšanas kritērijiem. Sadarbība pagātnes informācijas pārbaudes procesā Kad Google izraudzītais trešās puses pagātnes informācijas pārbaudes partneris skatiet tālāk redzamo tabulu veic pagātnes informācijas pārbaudi, jums un jūsu darbiniekiem ir jāsniedz patiesa, pilnīga, atjaunināta un precīza informācija. Ja pēc pagātnes informācijas pārbaudes pabeigšanas apstākļi mainās, jums un jūsu darbiniekiem ir nekavējoties jāsniedz atjaunināta informācija pagātnes informācijas pārbaudes partnerim, lai nodrošinātu arī turpmāku piemērotību darbam platformā Vietējie pakalpojumi.

Ar partneri varat sazināties, izmantojot kontaktinformāciju, kas jūsu valstij norādīta tālāk redzamajā tabulā. Jums ir pastāvīgi jāinformē pagātnes informācijas pārbaudes partneris par to jūsu komandas dalībnieku skaitu un identitāti, kuri sniedz pakalpojumus klientu mājās, darba vietās vai jebkurā citā īpašumā. Ja nolīgstat vai izmantojat jaunu darbinieku pakalpojumus, noteikti sniedziet pagātnes informācijas pārbaudes partnerim atjauninātu informāciju par nodarbināto personu skaitu un identitāti.

Kamēr pagātnes informācijas pārbaude nav pabeigta, šie darbinieki nedrīkst piedalīties platformā Vietējie pakalpojumi saņemto pieprasījumu izpildē. Arī šim nolūkam ar partneri varat sazināties, izmantojot kontaktinformāciju, kas jūsu valstij norādīta tālāk redzamajā tabulā. Ja jūsu pagātnes informācijas pārbaudes veicējs pieprasa informāciju par jūsu komandas dalībnieku skaitu un identitāti, tostarp visiem nesen nolīgtajiem jaunajiem darbiniekiem, jums bez kavēšanās ir jāatbild noteiktajā laikā.

  1. Barjeras variants binārs
  2. Platformas “Vietējie pakalpojumi” politikas - Google Ads politika Palīdzība
  3. Kā nopelnīt naudu ar turbo opciju
  4. Šodien mēs runāsim par to, kā verificēt savu YouTube kontu un ko tas mums dos.
  5. Kā apiet Google konta verifikāciju FRP (rūpnīcas atiestatīšanas aizsardzība) gadā -
  6. Pilns bināro opciju saraksts
  7. Iespējas trūkumi
  8. Kā apiet Google kontu - noņemiet visus aizliegumus kopā ar bloķēšanu Google konti ir ļoti populāri to cilvēku vidū, kuri meklē vietni gmail.

Kas ir iekļauts pagātnes informācijas pārbaudē ASV Pagātnes informācijas pārbaudē ir iekļauti jautājumi par katra darbinieka sociālās apdrošināšanas numura derīgumu un sodāmības pieredze ar binārām opcijām tostarp vispārējās pārbaudes valsts dzimumnoziedznieku, teroristu un sankciju reģistros.

Dažu pakalpojumu gadījumā daudzos štatos tie ir, piemēram, elektriķa pakalpojumi darbinieku līmeņa pārbaudes var attiekties arī uz licencēšanas prasībām. Uzņēmuma līmenī process ietver arī civiltiesiskās vēstures pārbaudi tostarp federālās tiesas un štatu tiesu spriedumus un apķīlājumus.

Uzņēmuma līmenī process ietver arī civiltiesiskās vēstures pārbaudes tostarp tiesas lēmumus un apķīlājumus. Uzņēmumam Google nav zināma konkrētās pārbaudes informācija par atsevišķu darbinieku vai uzņēmumu, un jums ir aizliegts šādu informāciju kopīgot ar Google. Pagātnes informācijas pārbaudes partneri.