Nelieli ienākumi internetā. Patērētāju maksātspējas izvērtēšana | ost-stankoprom.com


LV portāls Strādājot algotu darbu, darba ņēmējam ir tiesības paralēli nodarboties arī ar savu saimniecisko darbību.

nelieli ienākumi internetā

Saimnieciskā darbība ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Jāizvēlas nodokļu režīms nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības, kad jāmaksā arī pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai mikrouzņēmumu nodoklis, kas ietver gan ienākuma nodokli, gan sociālās iemaksas.

nelieli ienākumi internetā

Atkarībā no tā, kāds nodokļu režīms izraudzīts, noteiktos termiņos jāiesniedz deklarācijas un jāmaksā nodokļi. Ja izvēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no saimnieciskās darbības, tad jāseko līdzi saviem ikmēneša ienākumiem ieņēmumi, no kuriem atskaitīti izdevumijo kā pašnodarbinātajam reizi ceturksnī ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI.

Ja pašnodarbinātā ienākumi no saimnieciskās darbības mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru eirotad par šo mēnesi veic obligātās iemaksas no summas, kas nav mazāka par minimālo algu eirovai no brīvi izvēlētas lielākas summas.

nelieli ienākumi internetā

Ja ienākumi gadā nesasniedz 50 eiro, tad obligātās iemaksas nav jāveic. Sociālās iemaksas arī pensiju apdrošināšanai veic reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša Ienākuma nodokli aprēķina un maksā nākamajā gadā no 1. Tas ietver gan iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan sociālās iemaksas sociālo apdrošināšanu.

nelieli ienākumi internetā

Par ceturksni aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli iemaksā budžetā līdz ceturksnim sekojošā mēneša Sākot nelielo biznesu, pašam jārēķina, kāds nodokļu režīms ir izdevīgāks, jo tas ir atkarīgs ne nelieli ienākumi internetā no ieņēmumiem, bet arī no izdevumiem, kurus mikrouzņēmumu nodokļa gadījumā neņem vērā. Jāzina, ka mikrouazņēmumu nodokļa maksātājam nav tiesību iesniegt algas nodokļa grāmatiņu darbavietā: tas nozīmē, ka tiek zaudētas tiesības uz neapliekamo minimumu un atvieglojumiem par apgādājamiem, ja tādi ir.

nelieli ienākumi internetā

Informācija par nodokļiem, grāmatvedības organizēšanu un citiem saimnieciskās darbības jautājumiem saistībā ar nodokļiem ir atrodama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Zemkopības ministrijas mājaslapā ir publicēta informācija par pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

nelieli ienākumi internetā