Nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām


E-biļešu iegādes un atgriešanas noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1. E-biļete ir mājaslapā vai mobilajā lietotnē apmaksāta biļete, kas elektroniskā veidā tiek reģistrēta Sabiedrības Biļešu pārdošanas sistēmā un identificēta ar unikālu biļetes kodu.

LV portāla infografika Ikdienā, pērkot jaunas preces, arvien biežāki ir gadījumi, ka tām īsā laika periodā parādās kāds defekts. Lai patērētājus aizsargātu, Latvijā darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības likums, kas paredz sistēmu, kā jārisina strīdi ar komersantu. Jāatceras, ka sākotnēji patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs bez maksas novērstu preces neatbilstību vai arī to apmainītu pret citu preci. Tikai tad, ja to izpildīt nevar, patērētājs var pieprasīt naudas atmaksu. Veikalā preces var atgriezt, ja tās ir neatbilstošas, piemēram, pareizi lietotas, saplīst.

Elektroniski iespējams iegādāties šāda veida biļetes vienas līnijas ietvaros: 1. Elektroniski iespējams iegādāties šāda veida divu līniju biļetes zonu ietvaros caur Rīgu, Torņakalnu, Zemitāniem: 1.

Patērētāja tiesības, iepērkoties internetā

Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība 2. Kas pelnīja naudu reālās atsauksmēs apzinās un uzņemas pilnu atbildību, ka, veicot e-biļetes iegādi, viņš norādīs pareizu un patiesu informāciju.

42 marathons in 21 days: what I learned from running around my country - Dins Vecāns - TEDxRiga

E-biļetes iegādes procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Pasažierim var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. Pasažieris piekrīt, ka visa informācija, kas skar personas datus un nepieciešama e-biļetes iegādei, tiks apstrādāta, ievērojot piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un visi Pasažiera norādītie personas dati tiks izmantoti e-biļetes izsniegšanai un atvieglotai atkārtotai e-biļetes izsniegšanai, kā arī Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai.

Pasažierim ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai, aizpildot un nosūtot Sabiedrībai Pieteikumu forma F-PI3  uz e-pasta adresi ipunkts pv.

Pasažierim, atsakoties no personas datu apstrādes ne tikai e-biļetes iegādei, veicot nākamo e-biļetes pirkumu, no jauna jāreģistrējas Biļešu pārdošanas sistēmā, un Sabiedrība ņems vērā Pasažiera iesniegto Pieteikumu neizmantot viņa personas datus Sabiedrības klientu lojalitātes programmas īstenošanai, tai skaitā loteriju rīkošanai, bet tikai e-biļetes izsniegšanai.

video apmācība par binārām opcijām opcijas iekšējās vērtības aprēķins

Pasažiera norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu e-biļetes iegādi saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, Krimināllikuma Sabiedrībai nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Pasažieru veiktajos darījumos.

Darījuma veikšanai Pasažieri tiek novirzīti uz drošu Bankas portāla pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles.

Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci - LV portāls

Sabiedrība nav atbildīga par Pasažiera maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu. Gadījumā, ja Sabiedrībai ir aizdomas par krāpšanos, par to nekavējoties tiks ziņots bankai.

  1. Ienākumi internetā ir pasīvi
  2. "IKEA" un Latvijas tirdzniecības standarti - Viedokļi - ost-stankoprom.com

Iegādājoties e-biļeti, Pasažieris par veikto darījumu uzņemas pilnu finansiālo atbildību. Pasažieris izprot, ka e-biļete, kas izsniegta Biļešu pārdošanas sistēmā, iepriekš iepazīstoties ar šiem noteikumiem, ir apliecinājums veiktajam darījumam, tādējādi nepareizi iegādātas e-biļetes netiek mainītas.

Sabiedrība neuzņemas atbildību, ja e-biļete ir nozaudēta un Pasažieris nevar uzrādīt iegādāto e-biļeti izdrukātā veidā vai kādā no mobilajām ierīcēm, kā arī ja e-biļete kļuvusi pieejama trešajām personām Pasažiera vainas dēļ. Katrai pārdotajai e-biļetei ir unikāls autorizācijas kods, kas tiek dzēsts uzreiz pēc e-biļetes uzrādīšanas konduktoram kontrolierim.

Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci

Atkārtota koda uzrādīšana busted binārās opcijas tiesības to izmantot citam pasažierim braukšanai vilcienā. Biļetes ar identisku autorizācijas kodu neuzliek Sabiedrībai nekādas saistības.

Pasažiera personas dati tiek glabāti 3 trīs gadus no to iesniegšanas dienas.

binārā stratēģija iegūstiet dāvanā tūlīt 1 bitcoin

Īpašumtiesības 3. Visas autortiesības uz mājaslapu, mobilo lietotni, Sabiedrības logotipu, kā arī uz mājaslapā un mobilajā lietotnē izmantoto Biļešu pārdošanas sistēmu pieder Sabiedrībai.

Publicēto informāciju atļauts izmantot tikai uzziņas nolūkos un e-biļešu iegādei.

E-biļešu iegādes un atgriešanas noteikumi

Informāciju nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos un pārpublicēt. Jebkāda darbība, kas var izraisīt biļešu pārdošanas sistēmas un tīmekļa lappuses pārslodzi vai biļešu pārdošanas darbības traucējumus, ir aizliegta. Par šī punkta pārkāpšanu Sabiedrībai ir tiesības iekasēt līgumsodu EUR.

E-biļetes iegādes un izmantošanas kārtība 4.

Farmācija - jautājumu un atbilžu arhīvs Farmācija - jautājumu un atbilžu arhīvs Publicēts: Pacienta iemaksa tiek veikta par ārsta apmeklējumu.

Lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, Pasažieris iegādājas braukšanas e-biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu — bagāžas e-biļeti. Mājaslapā vai mobilajā lietotnē iegādātajām e-biļetēm braukšanas tiesības vilcienā apliecina biļetes autorizācijas kods.

"IKEA" un Latvijas tirdzniecības standarti

E-biļetes mājaslapā un mobilajā lietotnē var iegādāties 10 dienas pirms vilciena atiešanas. E-biļete jāiegādājas līdz izvēlētā vilciena atiešanas laikam no pieturvietas, kas norādīts vilcienu kustības sarakstā.

E-biļete jāiegādājas pirms iekāpšanas vilcienā. Iegādājamās e-biļetes apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas. Pēc veiksmīgi pabeigta maksājuma Pasažieris e-biļeti saņem iepriekš norādītajā e-pastā vai mobilās lietotnes sadaļā Biļetes, papildus e-biļeti var lejupielādēt, izdrukāt un nosūtīt uz citu e-pasta adresi.

Pirms apmaksas uzsākšanas Pasažieris pārliecinās, ka tā sagatavota atbilstoši viņa izvēlētajam pasūtījumam.

Atpakaļatdošana

Pasažierim ir pienākums iegādāto e-biļeti saglabāt līdz brauciena beigām un uzrādīt konduktoram kontrolierim un kontroles pasākumu laikā — kontrolierim revidentam. E-biļete būs derīga izvēlētajā datumā no konkrētas pieturvietas līdz konkrētai pieturvietai, kas norādīta e-biļetē. Ja nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām ir norādīta arī zona vai starpzona, tad iegādātā e- biļete būs derīga  visu e-biļetē norādīto zonu vai starpzonas robežās. Divu dimensiju aztec kods.

E-biļetes derīguma termiņš un atgriešanas kārtība 5. E-biļete vienas līnijas ietvaros ir derīga tikai uz Pasažiera nopirkta iespēja nopirkt pēc 90 dienām vilcienu biļetē norādītajā maršrutā, datumā un laikā.

Ja izvēlētais vilciens nokavēts un e-biļete nav izmantota, tā ir derīga braukšanai ar nākamo vilcienu tajā pašā datumā saskaņā ar vilcienu kustības sarakstu.

Nopirku telefonu, bet tomēr tas nepatīk. Vai varu samainīt?

Gadījumā, ja braukšanas maksa nākamajā vilcienā ir augstāka, pie konduktora kontroliera jāiegādājas piemaksas biļete. Iegādājoties e-biļetes divu līniju zonu ietvaros caur Rīgu, Torņakalnu, Zemitāniem, biļetes derīgas norādītajā maršrutā un laikā uz šādiem vilcieniem: 5. Neizmantotās vai daļēji izmantotās e-biļetes atgriež atbilstoši Ministru kabineta Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt biļešu kasē vai i-Punktā, to var aizpildīt šeit forma F-PI2  un nosūtīt uz e-pasta adresi ipunkts pv.

Par pieteikuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts e-pasta nosūtīšanas datums un laiks.

lūgšana par naudas pelnīšanu tendenču līnijas modeļi

Pēc pieteikuma iesniegšanas vai nosūtīšanas uz 5. Iesniedzot pieteikumu mazāk nekā divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, nauda par neizmantotu e-biļeti netiek atgriezta. Iesniedzot pieteikumu mazāk nekā 2 divas stundas līdz otrās e-biļetes derīguma termiņa sākumam, nauda par neizmantoto e-biļeti netiek atgriezta.

Ja no vilciena izsēdina pasažieri, kurš atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā un pārkāpj sabiedrisko kārtību, vai ja pasažiera bagāžā ir atklātas lietas, kuras aizliegts pārvadāt, kompensāciju par neizmantoto daļēji izmantoto e-biļeti neizmaksā un maksu par bagāžas pārvadāšanu nekompensē.

Nozaudētas un sabojātas e-biļetes Sabiedrība neatjauno un naudu par tām neatmaksā. Nauda par neizmantoto e-biļeti tiek atgriezta tikai uz Pasažiera bankas kontu, no kura tika veikta e-biļetes apmaksa, 8 astoņu darba dienu laikā no Pasažiera pieteikuma saņemšanas.