Normālas izplatīšanas iespējas


normālas izplatīšanas iespējas

Tas nozīmē, ka skolotāji ir tiesīgi iekļaut autoru darbu fragmentus to izstrādātajos mācību līdzekļos izmantošanai stundās, kā arī lai skolēni varētu tām sagatavoties. Vienlaikus jāņem vērā, ka šādā veidā autoru darbu fragmentus var izmantot tikai ilustrēšanas nolūkā, t.

Izmantojot autoru darbu fragmentus mācību līdzekļu sagatavošanā, jāievēro Autortiesību likuma Atbilstoši tiem šāda izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar attiecīgo darbu normālas izmantošanas kārtību, kā arī nepamatoti nodarīt kaitējumu autoru likumīgajām interesēm.

normālas izplatīšanas iespējas

Līdz ar to, ja attiecīgais darbs tiek izplatīts komerciālā apritē, darba fragmentu izmantošana nedrīkst samazināt tā pārdošanas apjomus tirgū un negatīvi ietekmēt autoru iespējas gūt ienākumus no megaimpulse interneta ieņēmumi izplatīšanas. Tāpat, veicot normālas izplatīšanas iespējas izmantošanu, obligāti jānorāda autora vārds un izmantotā darba nosaukums. Atbilstoši Kultūras ministrijas rīcībā esošajai informācijai Latvijā nav tiesu prakses, kas sniegtu izsmeļošāku skaidrojumu par Autortiesību likuma A Commentary.

Walter, M. New York: Oxford University Press, Līdz ar to būtu jāvērtē katra autora darba fragmenta saturs un apjoms, kas tiks iekļauts mācību līdzekļos, kā arī tas, vai attiecīgais fragments tiks iekļauts, lai ilustrētu mācību vielu, vai arī tas primāri kalpos skolēnu zināšanu pārbaudei. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

normālas izplatīšanas iespējas