Opcijas daudzums ir


Pro forma rēķins ir rēķins, kas tiek sagatavots kā faktisko rēķina summu novērtējums pirms rēķina grāmatošanas. Pro forma rēķinu varat drukāt debitora rēķinam par pārdošanas pasūtījumu vai brīva teksta rēķinam. Atsevišķu, uz pārdošanas pasūtījumiem balstītu debitoru rēķinu grāmatošana un drukāšana Izmantojiet šo procesu, lai izveidotu rēķinu, kas ir balstīts uz pārdošanas pasūtījumu.

Canon : PIXMA rokasgrāmatas : MX series : Drukāšanas iest.

To varat darīt, ja izlemjat debitoram rēķinu izrakstīt pirms preču vai pakalpojumu piegādes. Kad grāmatojat kādu rēķinu, katra krājuma daudzums Rēķina atlikums tiek atjaunināts ar kopējiem rēķinā iekļautajiem daudzumiem no atlasītā pārdošanas pasūtījuma. Ja gan daudzums Rēķina atlikums, gan daudzums Piegādes atlikums visiem krājumiem pārdošanas pasūtījumā ir 0 nullepārdošanas pasūtījuma statuss mainās uz Iekļauts rēķinā. Ja daudzums Rēķina atlikums nav 0 nullepārdošanas pasūtījuma statuss paliek nemainīgs, un tam var ievadīt papildu rēķinus.

Mainīgais un konstantais patēriņš

Pārdošanas pasūtījumu statusu varat skatīt saraksta lapā Visi pārdošanas pasūtījumi. Lai skatītu rēķinus, kurus grāmatojāt, izmantojiet saraksta lapu Atvērtie debitoru rēķini.

Atsevišķu, uz pavadzīmēm un datumu balstītu debitoru rēķinu grāmatošana un drukāšana Izmantojiet šo procesu, ja pārdošanas pasūtījumam ir grāmatota viena vai vairākas pavadzīmes. Debitora rēķins tiek pamatots ar šīm pavadzīmēm un atspoguļo tajās norādītos daudzumus. Rēķina finanšu informācija ir balstīta uz informāciju, kas tiek ievadīta, kad grāmatojat rēķinu.

Varat izveidot debitora rēķinu, kas ir balstīts uz pavadzīme rindas krājumiem, kuri ir piegādāti līdz šim datumam — arī tad, ja krājumi konkrētam pārdošanas pasūtījumam vēl nav nosūtīti. To varat izdarīt, piemēram, ja tirgotāja tirdzniecības diagramma juridiskā persona izsniedz vienu rēķinu katram debitoram mēnesī, kas sedz visas piegādes, kuras attiecīgā mēneša laikā piegādājat.

Aprēķināt materiālu patēriņu - Supply Chain Management | Dynamics | Microsoft Docs

Katra pavadzīme ataino daļēju vai pilnīgu krājumu piegādi pēc pārdošanas pasūtījuma. Kad grāmatojat rēķinu, daudzums Rēķina atlikums katram krājumam tiek atjaunināts ar kopīgo piegādāto daudzumu no atlasītajām pavadzīmēm.

Piemēram, varat noapaļot vērtību atbilstoši materiālu apstrādes vienībai, kur ražošanai tiek izdots izejmateriāls. Ir pieejamas šādas lauka Noapaļošana opcijas: Daudzums, Mērījums un Patēriņš. Daudzums Ja atlasāt opciju Daudzums kā noapaļošanas mehānismu, daudzumam ir jābūt norādītā daudzuma dalītājam.

Ja gan daudzums Rēķina atlikums, gan daudzums Piegādes atlikums visiem krājumiem pārdošanas pasūtījumā ir 0 nulletad pārdošanas pasūtījuma statuss mainās uz Iekļauts rēķinā. Inventāra transakcijas tiek atjauninātas ar opcijas daudzums ir numuru, un statuss pārdošanas pasūtījuma laukā Rindas statuss mainās uz Iekļauts rēķinā.

Pārdošanas pasūtījumu statusu skatiet saraksta lapā Visi pārdošanas pasūtījumi. Pārdošanas pasūtījumu vai pavadzīmju konsolidēšana grāmatošanai Izmantojiet šo procesu, kad viens vai vairāki pārdošanas pasūtījumi ir gatavi rēķina izrakstīšanai un vēlaties tos konsolidēt vienā rēķinā.

Saraksta lapā Pārdošanas pasūtījums varat atlasīt vairākus rēķinus un pēc tam izmantot vienumu Ģenerēt rēķinus, lai tos konsolidētu. Lapā Rēķina grāmatošana varat mainīt iestatījumu Koppasūtījums, lai apkopotu pēc pasūtījuma numura ja vienam pārdošanas pasūtījumam ir vairākas pavadzīmes vai pēc rēķina konta ja vienam rēķina kontam ir vairāki pārdošanas pasūtījumi.

nopelniet naudu pats

Izmantojiet pogu Sakārtot, lai pārdošanas pasūtījumus sakārtotu vienā rēķinā, pamatojoties uz iestatījumiem Koppasūtījums. Papildu iestatījumi, kas maina grāmatošanas darbību Grāmatošanas procesa darbību maina tālāk uzskaitītie lauki. Lauks Apraksts Daudzums Atlasiet daudzumus, uz ko balstīt dokumentu grāmatošanu.

Pieejamās opcijas ir atkarīgas no grāmatojamā dokumenta tipa, piemēram, vai dokuments ir pavadzīme vai rēķins. Piegādāt tūlīt — atlasiet visus daudzumus, kas ir ievadīti laukā Piegādāt tūlīt.

Izmantojiet šo opciju, lai apstiprinātu vai piegādātu daļēju pasūtījumu. Izdots — atlasiet visus daudzumus, kas ir izdoti. Visi — atlasiet visus pārdošanas pasūtījumā ietvertos daudzumus, kas vēl nav atjaunināti, kāpēc opciju stratēģija nedarbojas pašreizējo dokumenta tipu.

Pavadzīme — atlasiet visus daudzumus, kas ir atjaunināti ar pavadzīmi. Izdotais daudzums un neuzkrātās preces — atlasiet visus daudzumus, kas ir izdoti, un visus preču daudzumus, kas nav uzkrāti. Grāmatošana Atlasiet šo opciju, lai reģistrētu žurnālā pārdošanas nopelni 1500 ātri. Notīriet šo opciju, lai drukātu pro forma pārdošanas pasūtījumu.

Akciju tirdzniecības piemērs

Ja esat izveidojis maksājumu grafika līgumu, pro forma pārdošanas pasūtījumā netiek rādīts maksājumu grafiks. Maksājumu grafiki tiek rādīti tikai faktiskos pārdošanas pasūtījumos. Vēlā atlase Atlasiet šo opcijas daudzums ir, lai lietotu atlasīto vaicājumu vēlāk.

viltus tirdzniecība

Šī opcija tiek izmantota pakešuzdevumiem. Vaicājums tiek izpildīts, kad tiek veikts pakešuzdevums.

Patēriņa aprēķināšana, izmantojot formulu

Samazināt daudzumu Atlasiet šo opciju, lai automātiski samazinātu piegādāto daudzumu, kad dokuments ir grāmatots, tādējādi piegādātais daudzums ir vienāds ar pieejamiem krājumiem. Drukāt Pašreizējais — drukāt dokumentus pēc katra rēķina atjaunināšanas.

Pēc — drukāt dokumentus pēc visu rēķinu atjaunināšanas. Lauks Drukāt ir pieejams tikai tad, ja atlasāt opciju Drukāt rēķinu, Drukāt apstiprinājumu, Drukāt izdošanas sarakstu vai Drukāt pavadzīmi. Piemēram, lapā Formu kārtošana esat iestatījis sistēmu, lai informāciju kārtotu pēc rēķina konta. Pēc tam varat atlasīt Pēc, lai drukātu dokumentus partijā, kas tiek kārtota pēc rēķina konta.

Pretējā gadījumā dokumenti tiek drukāti pirms apstrādes pabeigšanas un dokumenti netiek kārtoti secībā, kas ir norādīta lapā Formu kārtošana. Drukāt rēķinu Atzīmējiet šo opciju, lai izdrukātu rēķinu.

Ja šī opcija ir izslēgta, rēķinu varat grāmatot, to nedrukājot. Nosūtīt e-pastu Atlasiet šo opciju, lai pēc rēķina grāmatošanas šo rēķinu par pārdošanas pasūtījumu sūtītu debitoram opcijas daudzums ir e-pasta pielikumu.

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja lapā Elektroniskā rēķina parametri atlasāt opciju Iespējot CFD elektroniskie rēķini. MEX Šī vadīkla ir pieejama tikai juridiskām personām, kuru primārā adrese ir Meksikā. Lietot drukas pārvaldības adresātu Atlasiet šo opciju, lai lietotu drukas iestatījumus, kas transakcijai, dokumentam opcijas daudzums ir modulim ir norādīti lapā Drukāšanas parametru iestatīšana. Kredīta limita pārbaude Atlasiet informāciju, kas ir jāanalizē, veicot kredīta limita pārbaudi.

matemātiskās stratēģijas bināro opciju tirdzniecībai

Nav — nav vajadzības pēc kredīta limita pārbaudes. Bilance — kredīta limits tiek pārbaudīts pret debitora bilanci.

Parametri importēto kreditoru rēķinu iesniegšanai darbplūsmas sistēmā

Kredīta korekcija Atzīmējiet šo opciju, lai dokumentu transakcijās kredīta notu rādītu kā debetu. Kreditēt atlikušo summu Ja grāmatojat kredīta notu, atzīmējiet šo opciju, lai saglabātu atlikušo daudzumu pasūtījumā. Ja šī opcija ir notīrīta, atlikušais daudzums ir iestatīts uz 0 nulle. Kopgrāmatojums, opcijas daudzums ir paredzēts: Atlasiet, kā jāveic vairāku pārdošanas pasūtījumu apkopošana: Nav — neveikt pārdošanas pasūtījumu apkopošanu.

Piemēram, katram pārdošanas pasūtījumam tiks veidots atsevišķs rēķins. Rēķina konts — apkopot visus atlasītos pasūtījumus, balstoties uz lapā Kopgrāmatošanas parametri iestatītajiem kritērijiem. Pasūtījums — atlasītu pasūtījumu diapazonu atkopot vienā, jūsu norādītā pasūtījumā. Pasūtījumu apkopošana ir atkarīga no kritērijiem, ko iestatāt lapāKopgrāmatošanas parametri.

Ja atlasāt šo opciju, ir jāatlasa kāda vērtība laukā Pārdošanas pasūtījums. Automātisks kopsavilkums — ja lapā Kopgrāmatošana ir norādīti kopgrāmatojumi, apkopojiet visus atlasītos pasūtījumus, pamatojoties uz lapā Kopgrāmatošanas parametri iestatītajiem kritērijiem.

nopelnīt naudu paypal

Ja nav norādīti kopgrāmatojumi, pasūtījums tiek grāmatots atsevišķi. Pavadzīme — atlasīto pasūtījumu diapazonu apkopo vienā rēķinā par katru pavadzīmi.

Plašāku informāciju par šīm izmaiņām skatiet Dynamics  licencēšanas rokasgrāmatā. Šajā tēmā aprakstītas opcijas, kas pieejamas kreditoru rēķinu automatizācijas iestatīšanai un konfigurēšanai. Rēķinu automatizācijas līdzekļi izmanto šādus iestatījumu parametru tipus: Parametri importēto kreditoru rēķinu iesniegšanai darbplūsmas sistēmā un grāmatoto preču ieejas plūsmas rindu saskaņošana ar gaidošām kreditora rēķina rindām. Parametri procesu automatizācijas fona uzdevumiem. Procesu automatizācijas struktūra tiek izmantota importēto kreditoru rēķinu iesniegšanai darbplūsmas sistēmā.

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja laukā Daudzums ir atlasīta vērtība Pavadzīme.