Opcijas vērtības piemērs


Elementu savienošana Uzdevums Elementu savienošana izmanto divus slāņus.

Veidi, kā saskaitīt vērtības darblapā

Rīks Elementu savienošana apvieno viena elementa atribūtus ar cita elementa atribūtiem, atkarībā no telpiskajām, laika un atribūtu saistībām vai kādām no šo triju faktoru kombinācijām.

Rīks nosaka visus ievades elementus, kas atbilst norādītajiem savienojuma nosacījumiem, un savieno otro ievades slāni ar pirmo ievades slāni. Pēc izvēles varat savienot visus elementus ar atbilstošajiem elementiem vai izveidot atbilstošo elementu kopsavilkumu. Rīku Elementu savienošana var lietot punktiem, līnijām, laukumiem un tabulām.

Lai izveidotu laika savienojumu, jūsu ievades datos ir jābūt aktivizētam laikam, savukārt, lai izveidotu telpisko savienojumu, jūsu datiem ir jābūt ģeometrijai.

Akciju opcijas un kā ar tām motivē. Pieredzē balstīti piemēri

Izvēlēties mērķa slāni Slānis, kam atribūti no savienojuma slāņa tiks pievienoti tā tabulā. Lai veiktu analīzi, izmantojot telpisko saistību Tuvu, ir nepieciešama projicētā koordinātu sistēma. Varat iestatīt Apstrādes koordinātu sistēmu Analīzes darba vidē.

Ja kā apstrādes koordinātu sistēmu neesat iestatījis projicēto koordinātu sistēmu, saņemsiet pamudinājumu to iestatīt, veicot darbību Analīzes veikšana. Papildus slāņa izvēlei kartē varat izvēlēties Pārlūkot slāņus nolaižamā saraksta apakšā, lai no vietējā bitcoin līdz hidra atrastu Big Data koplietojuma datu kopu vai elementu slāni.

opcijas vērtības piemērs

Izvēlēties slāni, ko savienot ar mērķa slāni Savienojuma slānis ar ātra vienreizēja peļņa, kas tiks pievienoti mērķa slānim. Izvēlēties savienošanas darbību Šī darbība nosaka, kādas darbības tiks veiktas ar mērķa un savienojuma slāņiem izvadē, ja vairākiem savienojuma elementiem ir viena un tā pati saistība ar slāni, kuram tiek pievienoti opcijas vērtības piemērs.

Varat izvēlēties kādu no divām savienojuma darbībām: Savienot vienu ar vienu — izmantojot šo opciju, tiks izveidots katram pievienotajam elementam atbilstošo elementu kopsavilkums. Savienot vienu ar vairākiem — izmantojot šo opciju, visi atbilstošie elementi tiks pievienoti savienojamajam slānim. Piemērs: pieņemsim, ka vēlamies atrast lielveikalus 2 kilometru attālumā studē tirdzniecību tirgus.

Šajā gadījumā slānim, kuram tiek pievienoti elementi, ir viens elements, kas atbilst tirgum, un pievienojamie elementi atbilst vietējiem pārtikas preču veikaliem, kuriem ir dažādi atribūti, piemēram, gada pārdošanas rādītāji.

opcijas vērtības piemērs

Izmantojot rīku Elementu savienošana, tiek konstatēts, ka pieci pārtikas preču veikali atbilst šiem kritērijiem. Ja ir norādīta savienojuma darbība Savienot vienu ar vairākiem, rezultātā tiks iegūti pieci elementi, un katra rindiņa atbildīs tirgum un lielveikalam.

MESA un DAGAMBA \

Ja ir norādīta saistība Savienot vienu ar vienu, tiks iegūts viens elements, kas atbilst tirgum, un kopsavilkums ar lielveikalu informāciju, piemēram, skaits 2 un citi statistikas dati, piemēram, ikgadējo pārdošanas rādītāju summa.

Izvēlēties vienu vai vairākus savienojumus Jūs varat lietot vienu, divus vai trīs savienojuma veidus. Ir pieejami tālāk nosauktie savienojumu veidi: Telpiskais — izmanto norādīto telpisko saistību, lai savienotu elementus.

Lai izmantotu šo veidu, abiem slāņiem ir jābūt ģeometrijai. Laika — izmanto norādītu laika saistību, lai savienotu elementus. Lai izmantotu šo veidu, abos slāņos ir jābūt aktivizētam laikam. Atribūtu — savieno elementus, balstoties uz vienādiem laukiem.

opcijas vērtības piemērs

Izvēlēties telpisko saistību Telpiskā saistība, kas noteiks, vai elementi tiks savienoti. Pieejamās saistības ir atkarīgas no ievades elementos izmantotās ģeometrijas veida punkti, līnijas, laukumi.

Pieejamās saistības iekļauj sekojošās: Šķērso — elementi tiks saskaņoti, ja tie cits citu šķērso.

  • Ieguldītāji tirdzniecībai
  • Opcijas iepirkšanās vietnes
  • Bināro opciju tirdzniecības noslēpumi 60 sekundes

Atbilst — elementi tiks saskaņoti, ja tiem ir vienāda ģeometrija. Tuvu — elementi tiks saskaņoti, ja tie atrodas norādītajā attālumā cits no cita. Mērķa slānim ir jābūt plānotajā koordinātu sistēmā, vai apstrādes telpiskā atskaite ir jāiestata uz plānoto koordinātu sistēmu, izmantojot Analīzes darba vidi, ja tiek izmantota telpiskā saistība Tuvu.

Satur — elementi tiks saskaņoti, ja slānis, ar kuru tiek veidots savienojums, ir iekļauts savienojuma elementos. Iekšpusē — elementi tiks saskaņoti, ja slānis, ar kuru tiek veidots savienojums, atrodas savienojuma elementu iekšpusē. Pieskaras — elementi tiks saskaņoti, ja tiem ir robeža, kas pieskaras elementam, ar kuru tiek veidots savienojums.

Krustojas — elementi tiks saskaņoti, ja to kontūras krustojas. Daļēji apklāj — elementi tiks saskaņoti, ja tie cits citu daļēji apklāj. Šis attālums norāda rādiusu, kas tiek lietots telpiskai tuvuma saistībai. Pieņemsim, ka jums ir datukopa, kas atbilst kodolspēkstacijai, un datukopa, kas atbilst dzīvesvietām.

Opciju veidi

Jūs varat iestatīt 1 kilometra tuvuma attālumu, lai atrastu namus 1 kilometra attālumā no kodolspēkstacijas. Izvēlēties pagaidu saistību Laika saistība, kas noteiks, vai elementi tiks savienoti. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja abos slāņos ir aktivizēts laiks, un pieejamās saistības ir atkarīgas no laika veida tūlītējs vai intervālakas tiek izmantots ievades elementiem.

Pieejamās saistības iekļauj sekojošās: Atbilst — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements atbilst otrajam elementam. Ir atbilstošs — elements tiks saskaņots, ja otrais elements atbilst pirmajam elementam.

Elementu savienošana

Daļēji pārklāj — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements daļēji pārklāj otro elementu. Ir daļēji pārklāts — elements tiks saskaņots, ja otrais elements daļēji pārklāj pirmo elementu.

Laikā — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements norisinās otrā elementa laikā. Satur — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements satur otro elementu. Ir vienāds — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements ir vienāds ar otro elementu. Beidz — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements beidz otro elementu.

Opcija, kas dod tiesības iegādāties opciju. Akciju opcija. Pircēja iespējas izmantošanas piemērs

Tiek opcijas vērtības piemērs elements tiks saskaņots, ja otrais elements beidz pirmo elementu. Sāk — elements tiks saskaņots, opcijas vērtības piemērs pirmais elements sāk otro elementu. Tiek sākts — elements tiks saskaņots, ja otrais elements sāk pirmo elementu.

Šķērso — elementi tiks kartēti, ja to laiki jebkādā veidā šķērso cits citu. Tuvu — elementi tiks savienoti, ja tie atrodas tuvu cits citam, ko nosaka norādīts laiks.

  • Ātras naudas bināro opciju atsauksmes
  • Robotu bots pelna naudu
  • Tendences līnijas sižets

Šis laika attālums norāda laika rādiusu, kas tiek lietots saistībai tuvu laikā. Piemērs: jums ir ūdens satiksmes negadījumu slānis un viesuļvētras GPS maršrutu slānis. Jūs varat meklēt ūdens satiksmes negadījumus noteiktā attālumā no viesuļvētras maršrutiem telpā 1 kilometrs un laikā 5 stundas.

Tā rezultātā ūdens satiksmes negadījumi tiks savienoti ar viesuļvētrām, kas notika tuvu telpā un laikā. Izvēlēties laukus, kam jāsakrīt Šī saistība saskaņo lauka vērtības vienā slānī ar lauka vērtībām citā slānī.

Pievienot statistiku pēc izvēles Ja savienojuma darbība ir Savienot vienu ar vienu, varat aprēķināt savienoto elementu statistiku.