Papildu ieņēmumi tīklā


  1. Mājas » Dažādi » Apmaksa par skatu kontekstuālā reklāma.
  2. Viens pieskāriens binārajās opcijās
  3. Tiesību akts zaudēs spēku

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpmāk - Regulators Regulators Regulators konstatē 1.

Spēkā esošie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Regulatora AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinu, pamato ar: 3.

papildu ieņēmumi tīklā

AS "Augstsprieguma tīkls" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju viedokli, pamatojoties uz likuma " Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem " Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Latvenergo" un SIA "Enefit" pārstāvji, kuri aicināja izvērtēt iespēju izmantot uzkrātos sastrēgumu vadības ieņēmumus no Latvijas - Igaunijas starpsavienojuma pārslodzes elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai.

AS "Augstsprieguma tīkls" EUR no uzkrātajiem sastrēgumu vadības ieņēmumiem plānots novirzīt kapitālieguldījumu papildu ieņēmumi tīklā "Igaunijas - Latvijas trešais kV starpsavienojums" un 9,9 milj. EUR, un līdz EUR kapitālieguldījumu projektu finansēšanai.

papildu ieņēmumi tīklā

Atlikušais sastrēgumu vadības ieņēmumu apjoms uz EUR, un AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka patlaban uzkrāto sastrēgumu vadības ieņēmumu apjoms ir pietiekams apstiprināto un laika periodā līdz EUR apmērā, tādējādi palielinot tarifu projektā iekļautos plānotos ieņēmumus par 4 milj. AS "Augstsprieguma tīkls" arī norāda, ka atlikušo uzkrāto sastrēgumu vadības ieņēmumu daļu būtu lietderīgi novirzīt, lai segtu ar elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas un nodrošinātu AS "Augstsprieguma tīkls" rentabilitāti Vienlaikus AS "Augstsprieguma tīkls" atzīst, ka EUR, aptuvenais apjoms noteikts, ievērojot prognozējamo uzkrāto sastrēgumu vadības ieņēmumu apjomu uz Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma Eiropas Parlamenta un Padomes Atbilstoši Metodikas 7.

Ja korekcijas apjoms pārsniedz spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļauto plānoto apgrozījuma rentabilitāti, korekciju veic papildu ieņēmumi tīklā vairāku gadu laikā tā, lai tarifu aprēķinā iekļautais ikgadējais korekcijas apjoms nepārsniegtu attiecīgajam gadam plānoto apgrozījuma rentabilitāti.

Lai rūpētos par atbalsta speciālistu veselību Covid izplatības laikā, dažas atbalsta iespējas var tikt sniegtas ar aizkavēšanos vai nebūt pieejamas.

Savukārt Metodikas Atbilstoši Metodikas Attiecīgo RAB vērtības pieaugumu pamatotas nomas maksas kapitāla atdeves aprēķinā iekļauj vienmērīgi un pakāpeniski līdz Likuma " Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem " 1.

Ievērojot minētā likuma 5.

papildu ieņēmumi tīklā

Atbilstoši likuma " Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem " Regulatora padomes sēdē AS "Augstsprieguma tīkls" pārstāvji uzturēja lūgumu apstiprināt elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus un lūdza paredzēt lēmumā, ka EUR, lai nodrošinātu tarifu stabilitāti un prognozējamību lietotājiem ilgākā laika posmā. Regulators secina 1.

Aija Trofimova: Naudas afirmācijas

Tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai elektroenerģijas lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Augstsprieguma tīkls" izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, kā to paredz likuma " Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem " AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķins ir ekonomiski pamatots. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar: 2. Tarifu projektā, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu aprēķinu, samazinātas elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa izmaksas, kas saistīts ar elektroenerģijas zudumu apjomu samazināšanos un Metodikas 7.

papildu ieņēmumi tīklā

Reālais ienākums, izmantojot internetu avārijas jaudas rezervju izmaksas samazinātas, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem.

Sastrēgumu vadības ieņēmumu apjoms uz Uzkrātos sastrēgumu vadības ieņēmumus, kas pārsniedz nepieciešamos kapitālieguldījumus minētajos projektos, šobrīd nevar efektīvi izmantot Latvijas - Igaunijas starpsavienojuma jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai vai palielināšanai.

  • Tirdzniecības roboti gepards

Līdz ar to atbilstoši Regulas Nr. EUR apmērā kā papildu ieņēmumus Regulatora ieskatā, novirzot ne vairāk kā 4 milj. EUR no uzkrātajiem sastrēgumu vadības ieņēmumiem, tiek nodrošināts, ka AS "Augstsprieguma tīkls" rentabilitāte Savukārt sastrēgumu vadības ieņēmumu novirzīšana ne vairāk kā 7 milj.

EUR apjomā Šā lēmuma konstatējumu daļas Saskaņā ar Regulatora Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir kV līnijas:.