Par tiešsaistes ienākumiem 2022. gads. Ko nesīs 2022. gads? Lielāki ģimenes pabalsti, neapliekamais minimums un gāzes tarifi


Iedzīvotājiem būtiskākās izmaiņas likumos un noteikumos

Valsts atbalsts — Komisija apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti Pārskatītās RAP, ko Komisija pieņēma Lai pilnībā veicinātu zaļo par tiešsaistes ienākumiem 2022. gads digitālo pārkārtošanos, pamatnostādnes arī palielina dalībvalstu iespējas atbalstīt reģionus, kas saskaras ar pārkārtošanās vai strukturālām problēmām, piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tajā pašā laikā pārskatītajās RAP ir saglabāti stingri aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu, ka dalībvalstis izmanto publiskos līdzekļus, lai veicinātu darbvietu pārcelšanu no vienas ES dalībvalsts uz citu, kas ir būtiski godīgai konkurencei vienotajā tirgū.

par tiešsaistes ienākumiem 2022. gads bināro opciju konstruktori

Latvijas reģionālā atbalsta kartē ir definēti Latvijas reģioni, kas ir tiesīgi saņemt reģionālo ieguldījumu atbalstu. Kartē ir noteikta arī atbalsta maksimālā intensitāte atbalsttiesīgajos reģionos. Atbalsta intensitāte ir valsts atbalsta maksimālā summa, ko var piešķirt vienam saņēmējam un kas izteikta procentos no attiecināmajām ieguldījumu izmaksām.

par tiešsaistes ienākumiem 2022. gads ātrs veids, kā nopelnīt naudu internetā, neieguldot

Saskaņā ar pārskatītajām RAP tiesības saņemt reģionālo ieguldījumu atbalstu būs reģioniem, kas aptver visus Latvijas iedzīvotājus. Līdz ar to saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību Vidzeme, kurā iedzīvotāju blīvums ir mazāk nekā 12,5 iedzīvotāji uz km², kvalificējas arī kā mazapdzīvots apgabals, kur dalībvalsts var izmantot darbības atbalsta shēmas, lai novērstu vai samazinātu iedzīvotāju skaita samazināšanos.

Autori: LSM. Nākamgad pieaugs ar iedzīvotāju ienākuma nodokli IIN neapliekamais minimums, arī pensijām; samazināsies pievienotās vērtības nodokļa PVN likme grāmatām, presei un ziņu portāliem. Vēl nākamajā gadā stāsies spēkā ģimenes valsts pabalstu reforma, kas paredz lielākus pabalstus. Jārēķinās arī ar tarifu, tostarp dabasgāzes tarifu, ievērojamu pieaugumu. Kādas vēl izmaiņas nesīs jaunais gads — par to portāla LSM.

Visos iepriekš minētajos apgabalos atbalsta maksimālo intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem attiecībā uz vidējo uzņēmumu veiktajiem ieguldījumiem un par 20 procentpunktiem attiecībā uz mazo uzņēmumu veiktajiem ieguldījumiem to sākotnējiem ieguldījumiem, kuru attiecināmās izmaksas nepārsniedz 50 miljonus EUR. Konteksts Eiropai vienmēr ir bijušas raksturīgas būtiskas reģionālās atšķirības ekonomiskās labklājības, ienākumu un nodarbinātības ziņā. Reģionālā atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu Eiropas mazāk attīstīto apgabalu ekonomiskajā attīstībā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dalībvalstīm.

Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēs Komisija ir izklāstījusi nosacījumus, saskaņā ar kuriem reģionālo atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu, un paredzējusi kritērijus, lai identificētu apgabalus, kas atbilst nosacījumiem Līguma par Eiropas Savienības darbību Dalībvalstīm savs reģionālā atbalsta kartes priekšlikums ir jāpaziņo Komisijai apstiprināšanai.

par tiešsaistes ienākumiem 2022. gads reālas interneta ieņēmumu atsauksmes

Šodien pieņemtā lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA. Jaunākās tiešsaistes un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā Competition Weekly e-News. Sīkāka informācija.