Reģistrācijas iespējas


Maksa par nodokļa, nodevas vai naudas soda iekasēšanu 1,20 eiro ieskaitot PVN. Maksājumi veicami skaidrā naudā vai ar maksājumu karti; e.

reģistrācijas iespējas

Reģistrācijas iespējas par nodokļa maksājuma datu apstrādi 1,02 eiro ieskaitot PVN ; ar bezskaidras naudas pārskaitījumu Valsts kasē Naudas pārskaitījuma gadījumā CSDD pakalpojumi var tikt sniegti, kad: nodokļa maksājums ir saņemts Valsts Kasē un informācija par to pieejama elektronisko norēķinu sistēmā "eKase". Maksājumu apliecinošā dokumentā pārskaitījumā jābūt norādītai šādai informācijai: maksātājam īpašniekam vai personai, kas veic maksājumu ; transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuram.

reģistrācijas iespējas

Ja transportlīdzeklim vēl nav piešķirts valsts reģistrācijas numurs, norāda transportlīdzekļa identifikācijas šasijas numuru; maksājuma veidam — Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis; laika posmam gads un mēnesispar kuru maksā nodokli; maksājuma apmēram; nodokļa saņēmēja rekvizītiem. Ja maksājumu apliecinošajā dokumentā nevar norādīt visu šo informāciju, tam pievieno pielikumu, kurā norādīta augstāk minētā informācija, pielikumu apliecina ar transportlīdzekļu īpašnieka, maksātāja vai dokumenta iesniedzēja parakstu un ir norādīts tā atšifrējums.

reģistrācijas iespējas

Šo pielikumu jānosūta uz e-pastu: palidziba csdd. Konts uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumiem nodokļa saņēmēja rekvizīti : Saņēmējs: Valsts kase.

reģistrācijas iespējas