Simboliskas izmaksas


simboliskas izmaksas

Vineta Vilcāne LV portāls Īpašumu var pārrakstīt divos veidos. Kurš variants izdevīgāks, jāizlemj Jums pašai. Ieteicams konsultēties ar zvērinātu notāru, kurš, iepazīstoties ar situācijas apstākļiem, spēs detalizētāk izskaidrot procedūru un arī izmaksas.

simboliskas izmaksas

Varat slēgt dāvinājuma līgumu, iespējami trīs varianti: Dāvinājuma līgumu slēgt kā notariālo aktu. Šādā gadījumā jāvēršas pie zvērināta notāra, kurš sagatavos līguma projekta tekstu un saskaņos to ar darījuma pusēm.

Dāvinātājam vecmāmiņai un apdāvinātajam Jums līgums būs jāparaksta zvērināta notāra klātbūtnē.

simboliskas izmaksas

Dāvinājuma līgumu slēgt privāta dokumenta formā. Arī slēdzot šādu līgumu, simboliskas izmaksas pie zvērināta notāra. Darījuma pusēm līguma projekta teksts jāsagatavo pašām, bet līgums jāparaksta zvērināta notāra klātbūtnē, par ko zvērināts notārs izdara apliecinājumu. Dāvinājuma līgumu slēgt privātā kārtā.

Līguma slēgšanas procesā zvērināts notārs netiek iesaistīts. Šādā gadījumā dāvinātājs un apdāvinātais līgumu slēdz sev izvēlētā laikā un vietā.

simboliskas izmaksas

Kas jāņem vērā, to noslēdzot? Izsmeļoša informācija par dāvinājuma līguma slēgšanu pieejama Zemesgrāmatas mājaslapākur minēts arī par izmaksām. Ar dāvinājuma līgumu saistītās izmaksas ir atkarīgas no dāvinājuma līguma slēgšanas formas.

simboliskas izmaksas

Otrs variants ir īpašumu pārdot par simbolisku samaksu. Par pirkuma līgumu būtiska informācija pieejama Zemesgrāmatas mājaslapā.

Vislabāk tos iespējams uzzināt, aprunājoties ar esošo kooperatīvu biedriem. Sarunās ar zemniekiem var izdarīt secinājumus par galvenajiem ekonomiskajiem ieguvumiem no dalības kooperatīvajā sabiedrībā, bet kopumā to ir vēl vairāk. Piemēram, daudziem zemniekiem kooperatīvs kļūst par otro ģimeni ar kopīgiem kultūras un izklaides pasākumiem, ar iespēju jebkurā brīdī saņemt padomu, iegūt jaunas zināšanas, apgūstot labāko saimniekošanas praksi no citiem kooperatīva biedriem. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstība aizsākās Ja

Kad jāmaksā nodoklis? Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

simboliskas izmaksas