Studē tirdzniecību


bināro turbo opciju stratēģija

Kvalifikācija: Mārketinga un tirdzniecības speciālists Studiju līmenis: 1. Mācies no labākajiem jomas speciālistiem Iegūsti prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos Apgūsti pārdošanas prasmes un digitālā mārketinga mākslu Studiju programma «Komercdarbība» ir piemērota: tiem, kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus; tiem, kas vēlas veidot karjeru mārketinga un pārdošanas jomā; tiem, kas vēlas izprast kā darbojas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma likumi; tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

Mārketinga, reklāmas un tirdzniecības studijas Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Komercdarbība».

tirdzniecības algoritms

Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas  neklātienē  un  tālmācībāsagatavot profesionālus mārketinga un pārdošanas speciālistus, ar izpratni par starptautisko tirgu un digitālā mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā. Pieteikties studijām Augstākā izglītība mārketingā un tirdzniecībā — akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām.

Jaunieši, kas jau studē Turībā, ir pārliecināti, ka šajā mācību iestādē iegūtās zināšanas paaugstina viņu konkurētspēju darba tirgū, jo jau studiju laikā vai uzreiz pēc tām ir iespēja sākt strādāt. Turklāt Turības diploms darba devēju vidū ir augstā vērtē. Studenti pauž gandarījumu par iespēju apgūt ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas.

Programmā iekļautās prakses laikā, studenti nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē — mārketingā un pārdošanā. Mārketinga plānošanas un reklāmas, starptautiskā mārketinga un tirdzniecības, menedžmenta ,  organizāciju psiholoģijastiesību zinātņu un ekonomikas studiju kursu apguve veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.

kā derēt binārām opcijām

Jaunas Komercdarbības specializācijas No septembra, Uzsākot mācības, brīvās izvēles daļā no piedāvātā klāsta studējošajiem atbilstoši specializācijai jāizvēlas studiju kursus 8 kredītpunktu apjomā 4 studiju kursi.

Mārketinga studiju programmas uzdevumi: Sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus mārketinga un tirdzniecības speciālistus; Dot iespēju papildināt motivāciju izvēlētajam studiju procesam, sniegt vispusīgas zināšanas, kas paplašinātu redzesloku, pilnveidotu studējošā pasaules skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus; Studiju procesu orientēt tā, lai mārketinga un pārdošanas studiju bināro opciju aploksnes būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas mārketinga studē tirdzniecību tirdzniecības speciālista darbam, kā arī nodrošināt iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstākā līmeņa studē tirdzniecību programmās.

Pieteikties studijām Mārketings un reklāma — studē internetā Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, tālmācības kursi e-studiju programmā sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu un ļaujot studējošajiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

Programmas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību mērķi un uzdevumi, mārketinga plānošanas studē tirdzniecību un sasniedzamie rezultāti, cenu veidošanas stratēģijas, teorētiskās un praktiskās zināšanas par patērētāju uzvedību un pieprasījuma prognozēšanu.

kā tirgot bināros opcijas uz līnijām

Atklātas dažāda līmeņa vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās īpašības un kvalitātes, psiholoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi. Studiju laikā tiek nodrošināta arī studējošo personības pilnveide, attīstot publiskās uzstāšanās prasmes, pilnveidojot sociālās un komunikācijas, kā arī pašnoteikšanās kompetences.

Mārketinga studiju laikā 3. Pēc visām izpildītām studiju programmas prasībām, 5.

kā izveidot bināro opciju tirdzniecības stratēģiju

Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju « Mārketinga un tirdzniecības speciālists ». Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts: Sagatavots kvalificēts un konkurētspējīgs mārketinga un reklāmas speciālists; Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot sekmīgu karjeru un dot ieguldījumu sabiedrības labklājības celšanā; Visi studē tirdzniecību ir sagatavoti studijām 2.

opcijas sākuma cena ir

Programmas studiju kursi.