Vienkārši ienākumi internetā kazakstānā. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli


Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Augsta ienākumu nevienlīdzība un liels nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits ir temats, kam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība ne tikai uz globālās skatuves, bet arī pie mums.

bin opcijas, kas tas ir

Un nav dūmu bez uguns. Latvijā ienākumu sadalījums ir viens no nevienlīdzīgākajiem Eiropas Savienībā ES — Tāpat arī nabadzības riskam [1]  pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ir viens no augstākajiem ES — aptuveni katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs iztiek ar mazāk nekā eiro mēnesī [2].

Ņemot vērā ekonomiska un politiska rakstura sekas, ko rada krasas ienākumu līmeņa atšķirības un liels nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits, tas var kļūt par nozīmīgu izaicinājumu tautsaimniecības turpmākai attīstībai.

Samazinās nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits

Tādēļ apsveicama ir pieaugošā problēmas apzināšana sabiedrībā un politikas veidotāju centieni meklēt risinājumus — atliek vien atbildēt uz jautājumu par piemērotākajiem instrumentiem.

Pēdējo pāris gadu laikā izskanējuši dažādi varianti — no vispārējā pamatienākuma ieviešanas līdz "zemākām cenām" Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Tomēr gadu no gada vispopulārākie risinājumi nemainīgi ir saistīti ar darbaspēka nodokļiem un atvieglojumiem. Tādēļ šajā rakstā centīsimies atšķetināt — vai ar darbaspēka nodokļu atvieglojumu palīdzību var mazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu?

Kāpēc neapliekamais minimums un atvieglojumi nav labākais risinājums? Ik gadu izskan aicinājumi palielināt neapliekamo minimumu jeb daļu no ienākumiem, par kuriem nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis IIN. Turklāt maksimālais neapliekamā minimuma apmērs tiek palielināts jau ceturto gadu pēc kārtas un Tāpat Neapliekamā minimuma palielināšana lielai daļai iedzīvotāju neapšaubāmi samazina nodokļu slogu un tādējādi arī ceļ to pēcnodokļu ienākumus.

Tomēr, ja mērķis ir ienākumu nevienlīdzības un nabadzības riska mazināšana, tas ne vienmēr ir efektīvākais risinājums. Par to liecina arī mūsu aplēses, izmantojot CGE-EUROMOD [3] modeli — tālāka neapliekamā minimuma celšana piemēram, līdz minimālās algas apmēram ienākumu nevienlīdzību ietekmēs tikai nedaudz, turklāt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars pat pieaugs 1.

Ienākumu nevienlīdzība un nabadzība Latvijā: kā palīdzēt iedzīvotājiem?

Neskatoties uz vājiem rezultātiem nevienlīdzības un nabadzības mazināšanā, budžetā radītais tirdzniecības signāli par turbo opcijām ir vērā ņemams — aptuveni 16 miljoni eiro miljonu eiro tiešā ietekme, ko augstākas ekonomiskās izaugsmes dēļ daļēji kompensē citu nodokļu ieņēmumi 52 miljonu eiro apmērā.

Tādējādi secināms, ka neapliekamā minimuma celšana ir dārga un ne tuvu nesniedz vēlamo rezultātu. Kāpēc tā? Tiešā ietekme uz budžetu atspoguļo IIN ieņēmumus, kas netiek gūti augstāka neapliekamā minimuma dēļ. Netiešā ietekme atspoguļo citu nodokļu ieņēmumu pieaugumu, kas rastos, pieaugot iedzīvotāju pēcnodokļu ieņēmumiem. Atbilde uz šo jautājumu kļūst skaidrāka, raugoties uz Latvijas iedzīvotāju ienākumu sadalījuma struktūru 1.

Kad jāmaksā nodoklis par iegūto peļņu no vērtspapīriem

Zemu algu saņēmēji jau pašreiz IIN nemaksā nemaz vai to maksā ļoti mazā apmērā 2. Mēneša vidējo darba ienākumu pirms nodokļu nomaksas struktūra Piemēram, nodarbinātajiem ar vienu apgādībā esošu personu IIN nav jāmaksā, kamēr to vienkārši ienākumi internetā kazakstānā būs zem eiro mēnesī. Ja apgādībā ir divas personas — eiro mēnesī [5]. Līdz ar to augstāks neapliekamais minimums vai lielāki atvieglojumi par apgādībā esošu personu šiem nodarbinātajiem nepalielinās rīcībā esošos ienākumus.

Lūk, šis ir iemesls, kāpēc atvieglojumi un arī citi risinājumi, kas tiešā veidā saistīti ar IIN piemēram, zemākas likmesnespēs samazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu.

Top 5 veidi, kā gūt pasīvos ienākumus internetā

Kāpēc atvieglojumu aizstāšana ar apgādnieka pabalstu varētu būt labāks risinājums? Zemu ienākumu saņēmēji nodokļu atvieglojumus nespēj izmantot pilnā apmērā, un to var ilustrēt ar samērā ekstrēmu piemēru. Vientuļai divu bērnu mātei ar mēnešalgu eiro Tā kā kopējais atvieglojumu apmērs pārsniedz algu, tie netiks izmantoti pilnībā.

Šādā situācijā piemērā minētā persona atvieglojumus pilnā apjomā var izmantot tikai tad, ja mēneša ienākumi ir uz pusi lielāki. Līdz šai summai, lai gan atvieglojumu apmērs ir pietiekams, lai nebūtu jāmaksā IIN, daļa no tiem aiziet zudībā  3.

Alternatīva, lai nerastos šāda situācija, būtu pārvērst nodokļu atvieglojumus apgādnieka pabalstā. Personām, kuru ienākumi ir pietiekami augsti, lai nodokļu atvieglojumus izmantotu pilnā apmērā, situācija nemainītos — eiro nodokļu atvieglojums ir tas pats, kas pabalsts 50 eiro apmērā.

Savukārt vienkārši ienākumi internetā kazakstānā, kam ienākumi nav pietiekami augsti, lai nodokļu atvieglojumus pašlaik izmantotu pilnā apmērā, situācija būtiski uzlabotos. Pārmaiņas algā pēc nodokļu nomaksas, ja atvieglojumu par apgādībā esošām personām eiro aizstāj ar apgādnieka pabalstu 50 binārā opcija bitcoin apmērā Avots: CSP, Latvijas Bankas aprēķini Viena no šāda risinājuma priekšrocībām ir tā, ka ieguvēji ir tikai tie, kam atbalsts ir patiešām nepieciešams — zemāko ienākumu saņēmēji.

kā tirgot iespējas fortu apmācībā

Tikmēr vidēju un augstu ienākumu saņēmējiem rīcībā esošais ienākums ne pieaug, ne arī samazinās. Turklāt šāds pabalsts, pretēji vairumam citu pabalstu, nesamazinātu iedzīvotāju vēlmi būt nodarbinātiem.

Šādas likumdošanas izmaiņas ne tikai padarītu ienākumu sadalījumu vienlīdzīgāku, bet arī būtiski samazinātu nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju un jo īpaši bērnu īpatsvaru. Galu galā liela daļa no apgādībā esošajām personām ir bērni.

Gada ienākumu deklarācija

Turklāt vērts piebilst, ka šādas pārmaiņas kopumā prasītu pat nedaudz mazāk līdzekļu nekā neapliekamā minimuma palielināšana. Tādējādi šie rezultāti liecina, ka ienākumu nevienlīdzības un nabadzības riska mazināšanai pastāv efektīvāki risinājumi par neapliekamo minimumu.

Tiešā ietekme uz budžetu atspoguļo pabalstu izmaksas, kas rastos, ieviešot apgādnieku pabalstu. Secinājumi sekojoši — apgādnieka pabalsts ne tikai lielākā mērā samazina ienākumu nevienlīdzību un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvaru, bet arī budžetam izmaksā nedaudz mazāk.

Saimnieciskās darbības veicēji

Šie secinājumi liek uzdot jautājumus par vēl viena atvieglojuma efektivitāti — vienkārši ienākumi internetā kazakstānā piemērojamo neapliekamo minimumu, kas Ņemot vērā, ka katrs ceturtais pensionārs saņem pensiju, kas ir zemāka par eiro, trūcīgākos pensionārus tālāka neapliekamā minimuma celšana neskars nemaz.

Līdz ar to nākotnē, meklējot risinājumus, kā uzlabot trūcīgāko pensionāru rocību, alternatīvi risinājumi varētu būt efektīvāki. Turklāt daudz lielākā mērā nekā tad, ja tiktu īstenota tālāka neapliekamā minimuma celšana 4.

Tiešā ietekme uz budžetu atspoguļo izmaksas, kas rastos, ieviešot pensiju piemaksu vai palielinot neapliekamo minimumu. Vērts piebilst, ka, neskatoties uz labākiem rezultātiem nevienlīdzības un nabadzības mazināšanā, pensiju piemaksas ieviešana valsts budžetam prasītu nedaudz lielāku summu kā augstāka neapliekamā minimuma ieviešana. Tomēr, ņemot vērā, ka cilvēki ar zemākajiem ienākumiem mēdz patērēt lielāku daļu no saviem ienākumiem, šāda risinājuma ieviešana veicinātu arī ekonomiskās aktivitātes pieaugumu.

Secinājumi Meklējot atbildi uz raksta sākumā izvirzīto jautājumu, jāatzīst, ka lielai sabiedrības daļai ar darbaspēka nodokļu pārmaiņām palīdzēt ir gandrīz neiespējami — tikai neliela daļa no trūcīgākajiem iedzīvotājiem vienkārši ienākumi internetā kazakstānā nodarbinātie. Turklāt lauvas tiesa no tiem nodarbinātajiem, kas ir trūcīgāko vidū, jau pašreiz IIN nemaksā nemaz, jo pieejamais atvieglojumu apmērs pārsniedz to ienākumus.

Tādējādi, turpinot palielināt neapliekamo minimumu vai citus IIN atvieglojumus, netiks palīdzēts tiem, kam tas visvairāk ir vajadzīgs.

Ienākumu nevienlīdzība un nabadzība: kur esam un kā uzlabot situāciju

Tomēr ar darbaspēka nodokļu palīdzību var mazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzības riskam pakļauto cilvēku skaitu. Turklāt risinājums ir salīdzinoši vienkāršs un neprasa nodokļu sistēmas kapitālo remontu.

Proti, aizstājot atvieglojumus par apgādībā esošu personu ar apgādnieka pabalstu, maciņa saturs papildinās tiem, kuru ienākumi bijuši par mazu, lai atvieglojumus līdz šim izmantotu pilnā apmērā. Tikmēr pārējiem rīcībā esošais ienākums ne pieaug, ne arī samazinās. Ar līdzīgu risinājumu, proti, aizstājot pensijām piemērojamo neapliekamo minimumu ar piemaksu, var uzlabot arī zemo pensiju saņēmēju rocību, vienlaikus to nepasliktinot augstāku pensiju saņēmējiem.

Turklāt šādi soļi ir draudzīgi valsts ekonomikai un budžetam. Pētījumā izmantots CGE-EUROMOD modelis, kas ir īpaši piemērots nodokļu un pabalstu politikas pārmaiņu analīzei, jo ļauj izpētīt ne tikai pārmaiņu tiešo ietekmi un sadalījuma efektusbet arī netiešo ietekmi, ņemot vērā pārmaiņas patēriņā, nodarbinātībā, cenās un eksportā.

kā izveidot savu sistēmu binārām opcijām

Tabulās atspoguļoto mainīgo skaidrojums: Džini indekss — raksturo ienākumu nevienlīdzību. Tas variē no 0 līdz 1.

Statistikas jomu regulējošie normatīvie akti  un dokumenti publiskajai apspriešanai. Statistikas programma un informācija par Statistikas padomi, statistikas iestādēm un kvalitātes prasībām sadaļā oficiālās statistikas sistēma. Informācija par CSPtās struktūrubudžetu  un starptautisko sadarbību. Šeit iespējams pieteikties darba sludinājumiem. Te arī kontaktinformācija saziņai un materiāli medijiem.

Džini koeficients ir 0, ja pastāv absolūta ienākumu vienlīdzība t. Pirmdien, 9.

Ekspertu sarunā ar nozares speciālistiem, Eiropas un Latvijas līmeņa politikas lēmējiem tiks meklēti efektīvākie politikas instrumenti, kā risināt Latvijā aktuālu problēmu — augsto nabadzības līmeni un būtisko nevienlīdzību sabiedrībā. Beņkovskis, K.